Så lett, og likevel så vanskelig

18.mars 2019

«Å kjempe er å erkjenne at man har tapt». Det var overskriften pastor Petter Lande Johansen valgte da han tok for seg teksten for 2.søndag i fastetiden under søndagens Gudstjeneste.

«Å kjempe er å erkjenne at man har tapt». Det var overskriften pastor Petter Lande Johansen valgte da han tok for seg teksten for 2.søndag i fastetiden under søndagens Gudstjeneste.

Lukas 13. 22 – 30
På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.
23 Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem:24 «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. 25 Når husherren først har reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’ 26 Da vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.’ 27 Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett!’ 28 Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike mens dere selv blir kastet utenfor. 29 Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. 30 Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste.» 

 Jesus er på vei til Jerusalem. Han vet hva som venter han. Snart skal det skje, det som han var kommet for å gjøre. Han skulle lide og dø og tredje dagen skulle han oppstå, men han bruker tiden godt og han går innom byer og landsbyer for å forkynne. Tilhørerne er på plass og en stiller Jesus et spørsmål:

«Er det få som blir frelst?» var det han lurte på. Jesus svarer han ikke. Han sier bare: «Kjemp for å komme gjennom den trange døren». Det var nok et litt merkelig svar i mannens øyne.Her stiller han er viktig spørsmål, så får han ikke noe annet svar enn «Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør». Han kunne jo svart noe som kom folket til gode, som for eksempel: -Ja, dessverre så er det få som blir frelst. Derfor, pass på hvordan dere lever, slik at dere kommer gjennom nåløyet. Han kunne jo referert til loven og poengtert hvordan de skulle leve. Han kunne sagt; Vil dere til himmelen, så må dere skjerpe dere.
Da må dere be mer.
Da må dere gå i kirken mer.
Og da må dere bli flinkere til å følge budene
Jesus hadde jo en gyllen mulighet til å fortelle hvordan det stod til med dem. Men, nei; Han sier bare kjemp – kjemp for å komme gjennom den trange døren. Mannen som stilte spørsmålet ble nok ikke noe klokere

Hvordan vil du kjempe for å komme inn?
Så, hvis du hadde vært en av folkemengden, hva hadde du tenkt om dette svaret? Jeg ville fort tenkt: Her trengs det en forandring. Her må jeg nok skjerme meg. Når Jesus Sier «Kjemp», så må det jo bety at det er krevende å komme inn i Guds rike.
Jeg ville nok tenkt at her må noe gjøres. Kanskje jeg burde lage en liste med to kolonner. Over den ene kolonnen burde det stå – dette må jeg slutte med. Og over den andre kolonnen burde det stå: – Dette må jeg begynne med.
Jeg ville nok tenkt at å kjempe, handler om forbedring, -om at jeg må skjerpe meg, -om en snuoperasjon. Altså bli en bedre utgave av meg selv. At jeg må gjøre mer av det som er rett i Guds øyne.

For å kjempe, må da være en handling, noe jeg skal prestere.Så hvis jeg hadde hørt Jesu svar, så ville jeg kanskje tenkt: Det er fastetid: Den må jeg benytte bedre. Jeg kutter ut noe, så bruker jeg mer tid på bibelstudie. Dessuten  må jeg selvsagt be mere, for det er jeg ikke så god på, og jeg måtte nok også ransaket meg selv og min pengebruk. Kanskje jeg gir for lite til Guds rike. Videre ville jeg tenkt: Hvordan møter jeg min neste? Møter jeg mennesker med nestekjærlighet?
Det var slik fariseerne tenkte: Skal man arve Guds rike, så må man leve rett. Det var denne holdningen Jesus ofte irettesatte, og det er denne holdningen det nye testamentet formidlet.
Vi mennesker tenker så ofte at vi må prestere og fortjene de godene vi får. Men Gud tenker annerledes.
For han ser at vår prestasjon aldri blir god nok. Vi kan aldri rettferdiggjøre oss selv ved gode gjerninger. Vi vil aldri selv finne veien gjennom den trange døren. Og det er dette Jesaja formidler i dagens sidetekst (Jesaja 55.1)

Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis! Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling!

Og jeg vil tro mange hadde stusset, dersom dette hadde vært Kiwi sin neste reklamekampanje:
Kom og kjøp uten penger, eller en restaurant som sier: Kom og spis helt gratis. Det ville være for godt til å være sant. Vi må jo gjøre oss fortjent til frelsen.

Å kjempe er å erkjenne at man har tapt
Ingen kan gjøre seg fortjent til Guds frelse. Det er nåde over nåde. Frelsen er en gave, og derfor betyr å Kjempe også å erkjenne at man har tapt
For Paulus sier jo i Romerne 8. 1 – 3: Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.  2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov.  3 Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. 

Det som var umulig for loven, det gjorde Gud. Altså kan vi aldri gjøre oss rettferdige for Gud. Ingen klarer å følge loven til punkt og prikke. Det som var umulig for oss, å komme gjennom den trange dør, det gjorde Gud. Jesus tar vår hånd og leder oss gjennom den trange døren.

Altså, vi kan ikke gjøre noe for vår frelse. Å kjempe, er å innse at man har tapt. Å kjempe, er å ta Jesu hånd å bli ledet av han. Å kjempe er å ta imot Guds gave.
Slik det står i Efeserne 2. 4 – 10: Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet,  gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 

Fordi Gud elsket oss, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger
Derfor er vi frelst av nåde, ved tro – det er ikke vårt eget verk, men Guds gave. Vi kan ikke annet enn å rekke ut våre tomme hender. Vi kan ikke annet enn å ta tak i Jesu hånd og la han lede oss. Å kjempe, er å innse at vi har tapt. Ja vi er avhengig av Guds nåde for å finne veien gjennom den trange døren.

Så lett, likevel å vanskelig
Så lett, likevel å vanskelig. Derfor sier Jesus: Kjemp. For vi mennesker tenker prestasjon. Vi tenker vi må yte. Vi tenker vi må fortjene. Derfor sier Jesus kjemp.
For det er så lett å gå seg vill. Det er så lett å glemme Jesus. Det er så lett å tro at jeg klarer meg selv. Å kjempe, er å erkjenne at man er avhengig av Jesus. Å kjempe, er å strekke ut sin tomme hånd til Jesus Kristus og la han lede oss.