Rundt nattverdbordet er det plass til alle

29.mars 2018

Skjærtorsdagsgudstjenesten i Moss Frikirke inneholdt mat både for sjel og kropp. Hovedbudskapet som pastor Petter Lande Johansen ga menigheten var entydig og klar: Jesus lengter etter fellesskap med den enkelte og rundt nattverdbordet er det plass til alle.

Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. 15 Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. 16 For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» 17 Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. 18 For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» 19 Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» 20 På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.
    21 Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. 22 For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve det mennesket som forråder ham!» 23 Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette. Lukas 22. 14 – 23

Jesus lengter etter måltidsfellesskap
Det er tydelig at Jesus gledet seg til å sitte til bords med sine disipler. Det var tid for å feire det jødiske påskemåltidet. Teksten forteller oss at Jesus lengtet inderlig til dette måltidet.
Kan du kjenne igjen følelsen av å glede seg eller se frem til noe? Det skal bli så flott å møte disse menneskene igjen, og høre hvordan de har det – prate og le sammen. Og ikke minst dele et godt måltid sammen med mennesker som man setter stor pris på
Jesus lengtet etter måltidsfellesskap med sine venner. Men det var noe spesielt med denne dagen. Jesus visste at det var siste gangen han fysisk skulle spise sammen med sine venner. Men han visste også at hans venner skulle fortsette dette spesielle måltidsfellesskapet.

Et måltid som knytter oss sammen
Denne kvelden innstiftet Jesus dette spesielle måltidet som vi kjenner som nattverden. Et måltid som ser litt tilbake, men mest fremover. Fremover til den dagen vi igjen skal spise dette måltidet sammen med Jesus i himmelen. Det er et måltid som knytter oss sammen, – sammen som troende, men også sammen med Jesus Kristus, for han vil fortsatt være tilstede. Jesus vil være den som betjener sine disipler. Ja, det er faktisk han som er måltidet. Vi møter ham gjennom brødet og vinen, og det var nettopp det Jesus lengtet etter: Fellesskapet med sine venner – gjennom brødet og vinen

Han kommer med sin tilgivelse
– for det er han som er offerlammet. Derfor tar han brødet og bryter det. Snart er det han som skal brytes ned, – snart skal han knuses og fortæres. Jesus er offerlammet, – det er han som redder sitt folk fra Guds vredes dom, slik som blodet på dørstolpene reddet israelittene fra Guds vrede i Egypt. Slik beskytter Jesu blod hans venner mot syndens konsekvenser. Det er dette han ønsker så inderlig å gi sine venner: Nåde mot syndens konsekvenser, gjennom hans eget legeme og blod.
Jesus lengter så inderlig etter dette måltidet med deg og meg, slik at han kan betjene oss ved å si: Dette er min kropp – dette er mitt blod. Blodet som renser oss fra all synd.

Alle ble regnet med
Rundt bordet sitter disiplene og tar imot brødet og vinen. Under dette måltidet  er det vanlige mennesker som deg og meg. Mennesker som ofte tenker mer på seg selv enn på andre. Mennesker som søker heder og ære. Mennesker som lyver og stjeler. Mennesker med onde tanker. Likevel får alle ta imot brødet og vinen.

Jesus er raus
Han ser ikke på alle de ytre tingene. Nei han ser inn i hjertene til alle de som sitter rundt bordet, og han ser usikkerhet, han ser synd og mangler. Han ser mennesker som trenger nåde. Derfor lar han alle sitte til bords og spise og drikke, for alle trenger de å bli reddet fra syndens konsekvenser.
Kanskje er det nettopp Peter og Judas som trenger dette måltidet mest. Judas stjal fra fellesskapets kasse, og han hadde lagt planer for å forråde Jesus. Peter var den selvsikre, som var så fornøyd med seg selv. Han som ville gå i døden sammen med Jesus, men som sviktet da det gjaldt. Også Peter fikk også motta brødet og vinen – som renser oss fra syndens konsekvenser

Plass til alle
Det er dette som gjør nattverdfelleskapet så spesielt, for her er det plass til alle som trenger syndenes tilgivelse. Her er det plass til de som har stjålet fra fellesskapets kasse, eller som vi kanskje vil si – de som snylter på skatten. Eller oss som føler oss som hyklere eller svikere. Også oss som føler at vi har livet på det rene, men som stadig faller. Her er det plass til de anonyme, – for det var de det var flest av rundt det det første nattverdbordet. De fleste av disiplene vet vi ikke så mye om.Alle var ikke som Peter eller Judas.

De anonyme er de som vi ikke vet så mye om. De som ikke snakker så høyt men som likevel har sitt å stri med. Også de var det plass til rundt nattverdbordet. For hos Jesus er ingen anonyme. Han ser forbi det ytre og ser rett inn å våre hjerter og hva som befinner seg der. Jesus ser alle, for alle trenger vi Ham og hans nåde.

Et raust og tjenende fellesskap
Så er det også en annen ting som gjør dette nattverdfellesskapet annerledes.
Vi som blir betjent av Jesus, vi skal også betjene hverandre. For nattverdfellesskapets motto er raushet. Slik Jesus er raus ovenfor oss – skal vi være rause ovenfor hverandre. Og kanskje derfor har Kirkens bymisjon tatt følgende motto: «INGEN ER BARE DET DU SER»

Kirkens Bymisjon
er en diakonal stiftelse som ønsker å møte alle mennesker med raushet og se forbi det ytre. Derfor ber vel også Jesus om å leve etter følgende regel: Slik som jeg har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. De som er med i nattverdfelleskapet der blir også bedt om å tjene hverandre. For denne kvelden vasket Jesus disiplenes føtter og ba oss om å gjøre det samme. Nådens fellesskap er et tjenende fellesskap. Jesus oppfordrer oss til å elske hverandre slik som han har elsket oss.

Konfirmantene i Riga
Dette fikk våre konfirmanter oppleve da vi var i Riga. Der besøkte vi en menighet som virkelig levde ut dette. De var et tjenende fellesskap. De så det som sin oppgave å tjene byens fattige. Derfor serverte de middag i kirken hver eneste hverdag, og derfor samlet de inn penger og kjøpte mat til fattige i byen. Nådens fellesskap er et tjenende fellesskap, der vi møter hverandre med raushet – nettopp fordi Jesus er så raus med oss.
Og Jesus lengter etter å ha måltidsfellesskap med både deg og meg.

Velkommen til kirken langfredag kl. 11.00 og felleskirkelig korstogvandring i Moss kl. 15.00. Frammøte ved den katolske kirke (rådhuset).
Høytidsgudstjeneste 1. Påskedag kl. 11.00.