Roy har satt dype spor

11.september 2016

Det ble nærmest en festgudstjeneste i Moss Frikirke med svært god oppslutning av den yngre garde da menighetsarbeider gjennom fire år, Roy Khantatat søndag ble takket av for sin innsats. –Du har satt dype spor, sa pastor Petter Lande Johansen i sin takketale.

Fest-betegnelsen er passende fordi det ble en høytidelig, men samtidig lys og uformell avskjed med en svært populær medarbeider. Roy har klart å skape et unikt fellesskap med de unge i menigheten, og arbeidet i Ungdomsklubben har vært preget av gjensidig respekt. Pastor Lande Johansen trakk også fram det store engasjementet Roy har vist ved arrangementet Moss Free Skate. Med en offentlig skatepark som nærmeste nabo har Roy skapt et møteplass mellom kirken og skaterne i byen.

Vi vil bry oss
-Vi ønsker å være en kirke som bryr oss om de samfunnet vi er en del av, og på dette området har Roy stått fram på en god måte.
Roy blir fortsatt en del av menigheten. Sammen med sin familie vil han fortsatt bo og arbeide i Moss. Derfor var det avskjed med en lønnet medarbeider som ble markert, og ingen avskjed.

Det vanket røde roser fra medlemmer av ungdomsklubben, og morsomme hilsener fra unge som hadde så god kontakt med en leder og en venn. Fra menigheten vanket det et gavekort som vil bli benyttet i en av byens musikkforretninger. I Gudstjenesten kvitterte Roy både med preludium og den velkjente hymnen «You`ll never walk alone.»

En himmel over livet
Med utgangspunkt i dagens bibeltekst om Jesus som vekket opp synagogeforstander Jairus sin datter slo pastor Petter Lande Johansen fast at Jesus gir oss en himmel over livet, og ingen går alene gjennom livet.