Pinsefeiring og misjonsaksjon i Frikirken

19.mai 2021

Velkommen til høytidsgudstjeneste i Moss Frikirke 1. pinsedag. På grunn av koronarestriksjoner vil det være plass til maks 30 på gudstjenesten, og derfor inviteres det til to gudstjenester. En kl 11.00 og en kl 12.00 og alle må melde seg på ved å sende en sms til nummer 91770115.

I disse gudstjenestene vil offeret gå til Frikirkens hjelpeaksjon til Gasa. I Gudstjenesten vil Pastor Petter Lande Johansen tale og han vil legge vekt på at Jesus ikke lot oss være igjen som foreldreløse barn, men at Han kommer til oss.

Pinsefeiring med fokus på Palestina
Denne pinsen vil Frikirken rette fokus mot Gasa og Vestbredden. Ikke først og fremst fordi det pågår en væpnet konflikt mellom Israel og Palestina. Det er ille nok, men denne konflikten kommer i tillegg til at mange på Gasa allerede lider hardt under koronapandemien. Mange er syke, og mange er svært syke. Helsevesenet på Gasa var dårlig fra før og nå er helsetilbudet enda dårligere. Sykehusene har ikke kapasitet til å ta imot koronapasienter og de har heller ikke nok medisinsk utstyr slik at de kan gi pustehjelp til det som har behov for oksygen.

Frikirken vil derfor samle inn penger til medisinsk utstyr som kan hjelpe koronapasientene på Gasa og med det vil flere kunne overleve pandemien. Det er Det Palestinske Bibelselskapet som er vår samarbeidspartner. Du kan lese mer om aksjonen her: https://frikirken.no/misjonsaksjoner

PINSEAFTEN løper barna i Søndagsklubben UT sitt misjonsløp

Støtt Søndagsklubbens Misjonsløp Pinseaften
Også barna i Moss Frikirke vil bidra i denne innsamlingsaksjonen. Derfor arrangerer Søndagsklubben et misjonsløp PINSEAFTEN (lørdag 22.mai) fra kl. 15.00-17.00, og pengene de får inn vil gå til denne innsamlingsaksjonen.

Vi voksne blir oppfordret til å sponse barna med et pengebeløp for hver runde barna løper. De største barna vil løpe runder på 500 meter, mens de minste vil løpe noe kortere. Vil du sponse et barn, kan du ringe til Kathrine Stampe (tlf 40391039) som er menighetens trosopplærer å fortelle hvor mye du vil bidra med, eller du kan allerede nå vipse til 7777.

Pinse blir regnet som kirkens fødselsdag og fra første dag fikk kirken et oppdrag om å være lys og salt i denne verden og med det fikk vi en befaling om å ikke være oss selv nok.
God pinse!