Påskefeiring i takknemlighet

24.mars 2022

-Som overskrift for denne påsken har vi valgt Takknemlighet.
Påsken er kanskje kirkens viktigste høytid der vi gjennom tekster og sang får høre hvor høyt Gud elsket verden, at han gav sin enbårne sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Av den grunn er det naturlig å trekke frem takknemligheten.

Det sier pastor Petter Lande Johansen, som selv er både glad og takknemlig for at vi igjen skal få feire påske på vanlig måte i kirken. -Det er faktisk snart tre år siden vi fysisk var sammen til påskefeiring i Moss Frikirke. Nå skal vi endelig igjen få synge påskens sanger sammen og i år vil vi spesielt løfte frem en av påskens barnesanger, nemlig; «Dine hender er fulle av blomster.»

Medarbeiderfest
Denne sangen viser nettopp gleden og takknemligheten over påskens budskap og denne sangen vil også bli trukket frem på påskens første samling, nemlig menighetens medarbeiderfest. Her ønsker lederrådet å vise sin takknemlighet til alle de frivillige som bidrar på forskjellig vis i menigheten. Lederrådet kan nemlig se gløden og gleden i øynene til veldig mange som bidrar inn i fellesskapet, som vi synger om i denne sangen, sier Lande Johansen og referer til dette verset: 

Dine øyne er fulle av glede 
Si, hva har de sett for å få slik glans? 
De har sett Herren Jesus! Han lever! 
Han gir livet mening og lys hver dag

Påskens program for Moss Frikirke:

8. april kl. 18.30: Inspirasjon og medarbeiderfest

Påmelding til pastor med sms til 91770115 Bevertning

Søndag 10. april (palmesøndag) kl. 11.00: Påskevandring og kirkelunsj

Denne dagen vil vi gjennom sansene våre få oppleve påskens budskap. Ved pent vær vil vandringen foregå i Nesparken. Ved regn blir vandringen innendørs. Påskevandringen avsluttes med kirkelunsj.

Torsdag 14. april (skjærtorsdag) kl. 18.00: Nattverdgudstjeneste og kveldsmat.

Skjærtorsdag er fellesskapets dag. Vi samles først til en kort nattverdsamlig. Etterpå blir det servert kveldsmat. Også her har vil vi ha fokus på takknemlighet.

Fredag 15. april (langfredag) kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste.
Her vil hele lidelseshistorien bli lest.
Pastor Lande Johansen knytter noen tanker til dagen.

Kl. 15.00, samme dag er det felleskirkelig korsvandring.
Fremmøte ved den katolske kirke. Her vil vi bære korset gjennom byen og vi stopper flere steder og ber for byen.

Søndag 17. april (1. påskedag) kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
Pastor Lande Johansen taler. Julianne Austegard synger og det er nattverd. Denne dagen synger vi mange av de flott oppstandelses-salmene.

Alle er hjertelig velkommen til påskefeiringen i Moss Frikirke