Palmesøndag: Jesus blir salvet i Betania

26.mars 2021

Denne søndagen er det Palmesøndag og det er familiearbeider Kathrine Stampe som kommer med sine betraktninger over søndagens prekentekst, som står skrevet i Matteus evangeliet, Kap 26. vers 6 – 13, der Jesus blir salvet av en kvinne i byen Betania. Du kan også lytte til prekenen, om du foretrekker det.

«Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. «Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fattige.»  Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg.  De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

Byen Betania var Jesu stoppested, bare noen kilometer utenfor Jerusalem. Vi vet ikke hvem denne  Simon den spedalske var. Men han var mest sannsynlig  en tidligere spedalsk, kanskje en som Jesus hadde helbredet. Vi vet fra de andre evangeliene at Maria, Marta og Lasarus også var der, så dette kan til og med være hjemme der de bodde også.(Kan Simon ha vært deres far?) Hvis Jesus hadde helbredet ham fra spedalskhet tidligere, kunne det forklare litt hvorfor for Jesus hadde et nært forhold til denne familien. Matteus gir oss ikke kvinnens navn, men Johannesevangeliet forteller oss at dette er Maria, søster av Marta og Lasarus. (Johannes 12, 3)

Matteus forteller oss at salven Maria brukte var veldig kostbar. Markusevangeliet forteller oss at det var verdt mer enn en årslønn. Selv alabastkrukken, som inneholdt salven hadde verdi. Det var en langhalset krukke som måtte brytes for å helle salven ut.

Jeg synes det er veldig interessant at rett etter dette kan vi lese om at Judas forråder Jesus. Maria helte ut denne svært dyre salven, mens Judas forrådte Jesus for noe med mye mindre verdi. De tretti myntene av sølv var bare prisen for en skadet slave.
Salvelse av olje på hodet og i håret var kun for æresgjesten, så ble det vasking av føtter. Men i stedet for vanlig olje som man har i huset, bruker Maria denne svært dyre salven. Og hun salver ikke bare Jesu hode, hun øser det ut over hele hodet hans. Nok en gang står denne ekstravagante, overdrevne kjærlighetshandlingen i stor kontrast til tempelprestene som nøye teller ut de tretti myntene av sølv for Judas.

Mens Jesus lener seg over bordet, heller Maria rikelige mengder med salven eller oljen over hele hans hode, og lar den renne overflødig over Jesus. Som en kjærlighetserklærlig. Johannesevangeliet forteller oss at hun også helte litt på føttene og tørket føttene med håret. Ordet «Kristus» eller «Messias» betyr den salvede, og Maria salver sin Messias med denne ekstravagante kjærlighetens handling.

Disiplene var ikke fornøyd med dette. «Disiplene så dette og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de.
Disiplene ser på i vantro mens Maria heller den dyre oljen på Jesu hode, og de blir fornærmet over sløsing med penger. Ville det ikke vært bedre å selge den og gi pengene til de fattige?
Det er en rimelig innvending å komme med. Gud ville at vi skal hjelpe og ta vare på de som er fattige. I Matteus 25 sa jo Jesus selv sa at en av de viktigste måtene vi viser vår kjærlighet til ham er ved å hjelpe de fattige og de som trenger en hånd.

 Disiplene ser på oljen som renner gjennom Jesus sitt hår og ned på gulvet, og alt de kan tenke er: «For en sløsing!»
Det vil alltid være folk som synes at det  å følge Jesus er bortkastet tid. Og flere jeg kjenner har stilt meg spørsmål om hvordan jeg kan bruke så mye tid på å tro og leve som en kristen når jeg ikke kan se Jesus, eller BEVISE at kristendommen «finnes». Hvorfor skal jeg kaste bort tid på å lære barna mine om Gud og tro, når de likevel ikke kommer til å tro på Gud når de blir voksene? Fordi de kommer til å lære at verden er større enn en religiøs retning. Dette er ting jeg har blitt møtt med.

På samme måte protesterer disiplene mot denne sløsingen med penger, men Jesus forsvarer Maria.
«Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning for meg. De fattige har dere alltid hos dere,  men dere vil ikke alltid ha meg .Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Sannelig jeg sier dere : Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne» (Matteus 26. 10-13)

Jesus forsvarer Maria for å ha gjort en god gjerning for ham. Der disiplene bare så sløsing, så Jesus en vakker demonstrasjon av kjærlighet. Når det gjelder å hjelpe de fattige, vil det alltid være tid til å hjelpe de fattige, men Jesus vet at hans tid er begrenset. Og like viktig som å hjelpe de fattige er, var det noe enda viktigere akkurat her. For øyeblikket. Korsfestelsen som var truende i nær fremtid. Jesus forteller disiplene at denne kvinnen salvet ham for å forberede ham til begravelse.

Og det er akkurat som at Maria vet det. Og at hun forstår det. Disiplene forstår IKKE at Jesus må dø, men Maria gjør det. Hun har tilbrakt tid ved Jesu føtter, lyttet og lært av ham. Dette kan være siste gang hun ser Jesus, og så hun gir ham det beste hun har. Hun gir ham alt. Hun bryter opp alabastkrukken. Hun heller oljen over hodet hans. Kan du se det for deg? Hendene hennes som skjelvende tar i håret til Jesus. Oljen som renner over hendene og mellom fingrene hennes. Tårene som renner nedover kinnene hennes. Stillheten. Helligheten.  Hun tørker føttene med håret. Hun viser Jesus en stor kjærlighet men ikke minst tillit ved å gjøre dette. Med så mange menn i rommet og på den tiden der, må jeg si at jeg synes hun var ubeskrivelig modig også.  Og Jesus kaller det en god gjerning.

Som et resultat sier Jesus at det hun har gjort vil bli forkynt sammen med evangeliet over hele verden i hennes minne. Så Marias salvelse av Jesus er både et eksempel og et minnesmerke. Det er et vakkert eksempel for oss at vi kan følge og elske Jesus uten at noenting skal kunne hindre oss i det. Og det er et minnesmerke over Maria for hennes kjærlige hengivenhet til Jesus. Som Jesus sa der og da, blir hennes historie fortsatt fortalt over hele verden. Det er nedtegnet i Matteus evangeliene, Markus og Johannes. Vi snakker om det i kirken i dag.

Jesus sa at denne historien om Marias kjærlighet ville bli fortalt sammen med forkynnelsen av evangeliet, og dette er virkelig nøkkelen til hele hendelsen.
Salvelse kommer med evangeliet, fordi på korset Gud viste sin enorme kjærlighet til oss. 1 Johannes 4.10 sier: «Ja, dette ER kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.»

Dette er kjærlighet. Gud sendte sin Sønn. Da Maria viste sin kjærlighet til Jesus, ga hun sitt aller beste. Hun ga han alt. Da Gud viste sin kjærlighet til oss, ga han sitt aller beste. Han ga alt. Han sendte sin eneste Sønn Jesus for å dø på korset for våre synder.
Ikke bare sendte Gud oss Jesus, men Jesus kom frivillig. Jesus fortalte sine disipler: «Dere vet at om to dager er det påske, og menneskesønnen blir utlevert for å bli korsfestet.» (Matteus 26. 1-2)

Jesus visste at korset kom. Han kunne ha snudd tilbake når som helst og gått den andre veien. Men det gjorde han ikke. Han satte hjulene i bevegelse og kom frivillig til å dø av kjærlighet til Gud sin far og av kjærlighet til oss. I praksis ba han: «Far, led meg, led meg til korset.»
Og i Guds fantastiske, forbløffende, enorme kjærlighet ble Jesu legeme ødelagt for deg. Akkurat som alabastkrukken ble brutt og oljen strømmet ut, ble Jesu kropp ødelagt og hans blod ble utøst for tilgivelse for synder. Men enda så verdifull som Marias salve var, kan den ikke sammenlignes med verdien av Jesu blod.

Maria salvet Jesu hode, hodet som snart ville bli blodig og forslått, en tornekrone presset inn i skallen. Maria salvet Jesu hellige hode som ble såret for deg og meg. Hun salvet kroppen hans som var ødelagt for deg og meg. Hun salvet føttene hans som var gjennomboret for deg og meg. Jesus sa at Marias historie ville bli delt sammen med evangeliet. Marias enorme kjærlighet til Jesus ville bli delt sammen med Guds enorme kjærlighet til oss.

1. Johannes 4.19 sier: «Vi elsker fordi han elsket oss først» Gud elsker oss ikke fordi vi først elsket ham. Vi var syndere og vi trengte en Frelser. Vi elsker Gud fordi han først elsket oss. Vår kjærlighet til Gud vil alltid være i forhold til vår forståelse av hans kjærlighet til oss. Forstår du prisen Jesus betalte for deg ved korset? Vet du hvor mye Gud elsker deg? Hvis du gjør det, så vil det ha en dyp effekt på din kjærlighet til Gud.

Og så spør jeg deg. Hva vil du ofre for Gud? Hva vil du helle ut for ham? Kjærlighet og tilbedelse for Jesus er langt viktigere enn noe annet, enda viktigere enn å hjelpe de fattige, som både Gud og Jesus befaler oss å gjøre. Jesus er den verdifulle som er verdig all tilbedelse.

Så hva er din alabastkrukke med salve i? Hva er viktigst eller verdifullt i livet for deg? Er det familien din? Barna dine? Din ektefelle? Karrieren din? Er det penger? Innflytelse? Sosial aksept? Venner? Ville du gikk bort alt det for Jesus?
Ingen offer er for stort for Jesus. Maria viste sin kjærlighet til Jesus da hun brøt opp sin alabastkrukkke og helte ut salven. Gud viste sin kjærlighet til oss da Jesu legeme ble ødelagt, og han utøste sitt blod for våre synder. Når vi virkelig forstår Guds kjærlighet til oss, vil vi vise vår kjærlighet til ham ved å gi ham vårt aller beste og helle det ut foran ham i tilbedelse og kjærlighet og takk.

Gud er kjærlighet.

Mine kjære, la oss elske hverandre!
          For kjærligheten er fra Gud,
          og hver den som elsker, er født av Gud
          og kjenner Gud.
          
     Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
          for Gud er kjærlighet.
          
     Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,
          at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden
          for at vi skulle leve ved ham.
          
    Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
          men at han har elsket oss
          og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir, en sann Gud, fra evighet og til evighet.

La oss be.
KJÆRE FAR
Du gav oss det største vi noen gang kunne fått. Kjærlighet, tilgivelse, nåde og evig liv. Hjelp oss å leve med Marias mot, og tro på deg uten å la noe eller noen komme i veien for det. Takk for at det er gratis å tro. Takk for at det er nok å tro. Hjelp oss å elske hverandre slik du har elsket oss først, Herre. Amen.

Lytt gjerne til denne sangen: På grunn av Jesu Blod. https://youtu.be/vRMJuwuhsR8

God påske til dere alle sammen.
Kathrine Stampe