På vandring gjennom påskens budskap

10.april 2022

Et 50-talls deltakere på påskevandringen i regi av Moss Frikirke på palmesøndag. En annerledes gudstjeneste med hele påskens budskap i Nesparken.

Simon fra Kyrene fikk oppdraget med å bære Jesu kors opp til retterstedet, Golgata.

Påskebudskapet framsto nok en gang kraftfullt, og Jesu død og oppstandelse er selve fundamentet for den kristne tro. Påsken er et drama på liv og død som utspiller seg fra Jesu siste måltid skjærtorsdag til oppstandelsen 1.påskedag.

Pastor Petter Lande Johansen forteller barna i Søndagsklubben om Jesu siste måltid med sine disipler.

Dette ville menigheten stoppe opp ved i påsken. Påskevandringen var tilrettelagt for både store og små, slik at blikket ble rettet mot Jesus og de hendelsene som alltid kommer til å utgjøre et vendepunkt i verdenshistorien: Jesu død og oppstandelse.Vandringen startet med vasking av føtter og deretter nattverdfeiring med brødet og vinen som ble delt ut på en litt annerledes måte enn det menigheten er vant med. Denne gangen ble måltidet inntatt tilnærmet slik man ser for seg at Jesus satt sammen med sine disipler.

Bønnelapper med et viktig innhold i Nesparken denne søndagen.

Resten av vandringen foregikk ute i Nesparken med ulike stasjoner som inneholdt kampen i Getsemane, Peters fornektelse av Jesus, historien om Simon fra Kyrene som ble beordret til å bære Jesu kors. Vandrerne, både små og voksne, stanset så under Jesu kors, med markering av korset som symbol på både død og seier.
Seieren ble vunnet ved at Jesu grav var tom på 1. påskedag. Han var stått opp. Påskedagen er den dagen som forklarer hele kristentroen. Påskemorgen slukker sorgen. Jesus lever.

Korset, et symbol også for seier.