Bli med på kvinnenes internasjonale bønnedag

22.februar 2017

Kvinnenes internasjonale bønnedag markeres den første fredagen i mars hvert år, i Norge og i resten av verden. Bønnedagen 2017 er 3.mars, og årets materiell er laget av bønnedagskomiteen på Filippinene. Tema for året er «Gjør jeg deg urett?».

I Moss markeres bønnedagen fredag 3.mars kl. 11.00 Filadelfia Moss, Parkgården i Dronningensgate.  Medlemmer i Moss Frikirke oppfordres til å delta. Arrangementet er også åpnet for menn.
Det samles inn gave til et prosjekt hvert år. Årets gave går til prosjektet «Gjør jeg deg urett» for traumatiserte kvinner og familier på Filippinene. Bibelselskapet på Filippinene ønsker i år å hjelpe kvinner som sliter med traumer. Pengene som samles inn går derfor til traumebehandling. I løpet av de neste to årene vil prosjektet gi opplæring til 6.360 kursledere som igjen skal holde kurs for 77.760 kvinner. Alle kvinner som deltar får også sin egen bibel, slik at Guds ord kan bli deres faste følge etter hvert som de går gjennom helbredelsesprosessen. Noe av midlene vil også gå til kviner i Kamerun som er blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Årets motiv for kvinnenes internasjonale bønnedag har tittelen A Glimpse of the Philippine Situation, og er laget av Rowena “Apol” Laxamana-Sta.Rosa .

Årets motiv for kvinnenes internasjonale bønnedag har tittelen A Glimpse of the Philippine Situation, og er laget av Rowena “Apol” Laxamana-Sta.Rosa .

Stemmer fra kvinner

Liturgien under Gudstjenesten denne fredagen inneholder blant annet historier fra filippinske kvinner. En av disse kvinnene er Merlyn. Hun sier:

Jeg er Merlyn fra Mindanao, øya helt sør i Filippinene. Da jeg var syv år gammel, døde moren min av kreft. En måned senere opplevde jeg at far ble skutt i krangel om et jordstykke. Jeg var nødt til å skaffe meg arbeid og sende de yngre søsknene mine på skolen. 15 år gammel reiste jeg inn til storbyen Manila for å få jobb. Jeg fikk jobb som hushjelp, men ble utnyttet og hadde aldri fri.

Etter tre måneder i arbeid hadde jeg ennå ikke fått lønn, så jeg sa opp og flyttet ut. Jeg ble anklaget for tyveri og ble kastet i fengsel, men en kristen advokat ga meg fri rettshjelp, og jeg vant saken. Jeg fikk erstatning, og heldigvis fikk jeg navnet mitt slettet fra strafferegisteret.

Lignende historier kan mange unge jenter fra landsbygda fortelle. Vi får knapt fullført skolegangen før vi havner som hushjelper i byene eller i utlandet. Ofte blir vi misbrukt og utnyttet økonomisk. I november 2012 ble vedtatt en lov som kan beskytte oss hushjelper mot misbruk og utnytting: Kasambahay-loven (kasambahay er et filippinsk ord for hushjelp).

Kvinner i Filippinene.
Før koloniseringen hadde kvinnen relativt høy status. Hun hadde rett til å gi barna sine navn, arve eiendom, delta i handel og industri eller bli landsbysjef. Urfolkene likestilte jentebarn og guttebarn. Begge ble lært opp i husarbeid. Det var ingen prostitusjon, og skilsmisseloven ga samme retter for kvinner og menn. Kvinnen hadde betydelige politiske roller.

I den tradisjonelle religionen var hun bindeleddet mellom menneskene og åndeverdenen, hun tok vare på gammel kunnskap, var healer og holdt troen oppe i folket. Etter den spanske koloniseringen ble kvinner ble underordnet menn. Kvinnene ble opplært til å være søte, føyelige, lydige og selvoppofrende, med opplæring knyttet til kirke, kjøkken og barn.

Det amerikanske koloniregimet på 1900-tallet førte til økt utnytting og undertrykkelse av kvinner. Selv om landet har hatt to kvinnelige presidenter, er flertallet av filippinske kvinner fremdeles fattige og utsatt for misbruk og utnytting. Grunnloven gir like rettigheter for kvinner og menn, likevel er kvinner i praksis diskriminert og behandlet som underordnede i hjem, i kirke og i samfunn. Unge, innfødte kvinner uten utdannelse er særlig utsatt for å bli lokket til prostitusjon eller til å ta jobb i utlandet der hun kan bli offer for seksuelt misbruk.

En av fem kvinner mellom 15 og 49 år opplevd fysisk vold. Men det finnes også seksuell, psykologisk og økonomisk vold. Flere kirkesamfunn har startet en kampanje om vold mot kvinner og barn. Kampanjen «Fly med duevinger» gikk over tre år på de tre største øyene. På øya Romblon har den økumeniske kvinnegruppen laget et memorandum i samarbeid med politiet og det lokale sosialkontoret. De oppfordrer kvinner til å kontakte myndighetene når de møter vold. En effektiv kampanje satser på å knytte sammen bibelstudium med lover, retts-avgjørelser og liturgi og samtidig skape nettverk med andre kvinneorganisasjoner og lokale autoriteter. I Februar 2015 kom mer enn 3000 studenter, lærere og nonner fra en skole i Manila sammen med dans i gatene. Målet var å få slutt på vold mot kvinner og jenter.

Mer informasjon om den internasjonale kvinnedagen og om årets fokusområde finner du på www.norgeskristneraad.no