Blir du med på dugnad i kirken?

26.august 2018

Mandag 27.august starter dugnadsarbeidet med utskifting av podiet i Moss Frikirke. Leder i menighetsrådet, Espen Andersen, håper på god oppslutning om dugnaden som vil gå over de neste to ukene.

Bildet:  Leder i menighetsrådet, Espen Andersen, håper på god oppslutning om dugnad i Moss Frikirke de neste to ukene. Foto: Odd Borgestrand

Det har lenge vært planlagt en fornyelse av podiet, inkludert nytt utstyr for lyd og bilde. I første omgang blir podiet utvidet, og nytt lyd og bilde utstyr vil bli installert senere i høst.

Dugnadsarbeidet
vil pågå hver kveld fra kl. 17.00 til 21.00 fra mandag til og med torsdag denne uka, og i uke 36 fortsetter arbeidet inntil det nye podiet er ferdig, også da hver ettermiddag/kveld fra kl. 17.00.
Dugnadsinteresserte kan møte opp i Frikirken, men det er fint om dere sender en SMS eller ringer til Espen Andersen og gir beskjed om hvilke dager dere har anledning til å bli med på dugnaden.
Det er fint om dere stiller med noe verktøy og gjerne også en bilhenger dersom dere har dette til disposisjon.
Kontaktinfo:  espen.andersen@seiersborg.vgs.no , mobil:  97017149