Ordførerbesøk på hyggetreffet

24.september 2018

Mosseordfører Hanne Tollerud gjester Frikirkens Hyggetreff tirsdag 2.oktober kl. 11.30. Da vil hun dele sine tanker om å det å være ordfører.

Bildet: Ordfører i Moss, Hanne Tollerud, gjester hyggetreffet i Moss Frikirke 2.oktober.

Leder for Hyggetreffet, Bjørn Angell, med lang fartstid i lokalpolitikken, er glad for at ordfører Tollerud tar seg tid til å gjeste Moss Frikirke. Han tror Tollerud vil møte et interessert publikum denne dagen som også får høre hva ordføreren forventer seg av sammenslåingen mellom Moss og Rygge.

Fra 1.januar 2020 er Moss og Rygge én kommune. Facebook er en viktig kommunikasjonskanal for å nå ut til innbyggere, og informere om det som skjer i både Moss og Rygge, og nå  har de to kommunene allerede slått seg sammen på denne plattformen.
Fellesnemnda har vedtatt at den nye kommunen skal ha navnet Moss kommune, og at Gullsporen som i dag er kommunevågen for Rygge blir byvåpenet i nye Moss kommune.

Hanne Tollerud har også sagt ja til å være ordførerkandidat for nye Moss, og hun har sikkert tanker å dele også om dette valget, tror Bjørn Angell.
Alle er hjertelig velkommen til hyggetreffet i Moss Frikirke første tirsdag i hver måned kl. 11.30. Her er det alltid bevertning, loddsalg og en andakt.