Deilig er jorden er sangen for 2017

2.januar 2017

02.01.2017: – Det å være del av et lokalsamfunn er egentlig en kjempestor dugnad, som krever innsats fra mange hold.  Det sa generalsekretær Knut Refsdal i Norges Kristne Råd i sin preken under den både tradisjonsrike og godt besøkte felleskirkelige gudstjenesten i Moss kirke 1. nyttårsdag.

Det er Moss Avis som skriver dette.
Pastor Petter Lande Johansen deltok på vegne av Moss Frikirke i inngangsprosesjonen.
Prost Trond Tveit Selvik oppfordret menighetene i Moss til å bruke «Deilig er jorden» som kampsang for 2017 etter et år preget av terror og krig i det internasjonale nyhetsbildet.

Moss Frikirke ønsker alle et riktig godt nytt år og følger her prostens oppfordring.

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang.

Tider skal komme, tider skal henrulle,
lekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den, først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over jorden, menneske fryd deg. Oss er en evig Frelser født.

Artikkelen i Moss Avis fra den økumeniske gudstjenesten i Moss kirke kan du lese her