Økonomien nesten i rute

20.november 2017

Regnskapstallene etter 10 måneder av 2017 viser at givertjenesten i menigheten har økt med 8,7 prosent sammenlignet med fjoråret. Dermed følger menighetens medlemmer og andre givere opp menighetsrådets budsjettforslag, – nesten.

I det siste menighetsbrevet fra menighetsrådet benytter leder Øystein Kjærnes anledningen til å takke for en enestående gjennomføring og resultat etter årets misjonsbasar. Siste opptelling viser at det kom inn 137.500 kroner. Her har hele menigheten bidratt, både unge og eldre. Noen bidra med å produsere gjenstander eller spiselige varer, andre kom med gevinster, kjøpte varer, lodd og årer, eller de sto bak disken og solgte risgrøt med sukker og kanel.

Kjærnes retter en ekstra takk til de to «misjonsbasar-generalene» Sigrid Refsnes og Christa Pelle, som nå har bedt om å få avløsning.

Regnskapstallene
Etter 10 måneder viser regnskapstallene at givertjenesten ligger litt under budsjett. Pr 31.10 er et kommet inn 802.000 kroner i fast givertjeneste og kollekter. Dette er 4.700 kroner under budsjett, – et beløp det utvilsomt skal være mulig å få inn ekstra fram mot nyttår.
-Det er viktig og flott om menigheten responderer på det budsjettet den selv har vært med å vedta, sier Øystein Kjærnes i en kommentar.
Han mener det er grunn til å glede seg over at menigheten på det nærmeste har innfridd målene som ble satt i budsjettet for 2017.

Skattefradrag og vipps
Han minner om at gavebeløp i løpet av et år på inntil 30.000 kroner pr. person gir rett til fradrag i skattepliktig inntekt. Her kan menighetens medlemmer kontakte kasserer Knut-Erik Bydall for å registrere seg.  Menighetens VIPPS-konto er nå også oppe og går. Gaver kan sendes til konto nummer 120654.  Menighetens gavekonto er fortsatt 1080.07.18053