Økonomi og gudstjenesten i fokus på menighetsmøte

15.januar 2017

Det vil handle om økonomi og Gudstjeneste under menighetsmøtet i Moss Frikirke onsdag 18.januar kl.19.00. Menighetens medlemmer oppfordres til å delta på møtet og komme med sine innspill.

Menighetsrådet legger fram et budsjett på drøyt 1,6 millioner kroner for 2017. Dersom inntekter og utgifter blir i overensstemmelse med budsjett vil menigheten gå med et driftsmessig overskudd på 50.000 kroner. Budsjettrammen økes med nærmere 100.000 kroner sammenlignet med fjoråret. Regnskapet for 2016 viser et driftsmessig underskudd på drøyt 100.000 kroner.

Givertjenesten er den desidert største inntektsposten i Moss Frikirke. Fast givertjeneste, kollekter, misjonsbasar og andre gaver utgjorde i fjor nærmere 1,1 millioner kroner. I budsjettet for 2017 er det satt opp en økning til 1,3 millioner kroner.

God givertjeneste
Det er en solid fast givertjeneste og kollekter i Moss Frikirke. For å nå budsjettmålet måtte det komme inn totalt 73.800 kroner pr måned i fjor. Målet ble nådd med en pluss på 3,4 prosent, og menighetsrådet mener det er grunn til å takke hver enkelt for god innsats.

Samtale om gudstjenesten
På menighetsmøte 30.11.16 kom det frem et ønske om å samtale om menighetens gudstjeneste. Som underlag til samtalen vil vi bruke heftet  ”Fest i Guds hus,” som er et samtalehefte om gudstjenesten i Frikirken. I dette heftet finnes også Frikirken reviderte gudstjenesteliturgi. (Heftet legges frem i kirken og de som ønsker, kan låne med seg dette hjem.) I tillegg til dette heftet er det naturlig å ha med seg menighetens handlingsplan inn i samtalen, heter det i innkallingen til menighetsmøtet.