Når ikke alt kan fikses

10.mai 2020

Denne søndagen er det synodeformann for Frikirken i Norge, Jarle Skullerud som kommer med sine betraktninger. Hans overskrift er «når ikke alt kan fikses», og Skullerud tar utgangspunkt i bibeltekstene fra Johannes evangeliet 5,2-8 og Matteus evangeliet 11,2-6.

Mange klamrer seg til at «alt blir bra», men er dette sant?  Mange har vært gjennom tunge og vanskelige uker. Bibelen har også fortellinger om mennesker som har opplevd tøffe tider.

Her er teksten i Johannes evangeliet 5,2-8

Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger.  Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde.
Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år.  Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?»  Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.»   Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!»

-og her er bibelteksten fra Matteus evangeliet 11,2-6:

I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»  Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:
Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.»

Du kan også lytte til sangen Skullerud fortalte om i avslutningen av sin andakt:
Det er vel med min sjel

Her kan du høre den engelske versjonen: