Når det vi frykter skjer

4.november 2018

«Når det vi frykter skjer» var overskriften på dagens preken på Allehelgens dag i Moss Frikirke Det var pastor Petter Lande Johansen som holdt prekenen, som vi her gjenforteller i skriftlig form.

Prekenteksten fra Matteus 5. 13 – 16: Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 16 Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Når det skjer
Når det vi frykter skjer
Så går det an å mestre sorg,
men vi trenger omsorg,
som et varmt teppe rundt skuldrene våre mens vi fryser. (Tove Houck)

Dette diktet fant de sammen med et hav av blomster utenfor domkirken i Stavanger, etter 22 juli massakren.
Når det vi frykter skjer skaper det kaos inni oss. Vi blir fylt av fortvilelse og håpløshet. Tårene presser på, – vil vi klare å stå oppreist? Vil livet gå videre? Vil jeg noen gang bli glad igjen?

 Allehelgensdag – også dagen for de som kommer etter
Så er allehelgensdag dagen for å minnes de som har gått foran og de som er gått bort. Men det er også dagen for de som kommer etter. Og nettopp derfor teksten om å være verdens lys. For de som kommer etter oss trenger et håp. De trenger en de kan klamre seg til når håpløsheten truer. De som kommer etter oss trenger lys og varme. Ja de trenger å se han som er verdens lys. De trenger å møte han som er verdens håp.
De som kommer etter oss trenger en de kan klamre seg til. -Når det vi frykter skjer. For er det noe som er sikkert, så er det at vi alle en dag skal møte døden.
Men på grunn av Jesus og hans død og oppstandelse, trenger vi ikke å frykte den dagen. For Jesus sier i Johannes 11. 25-26: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. 

Døden er ikke det siste
Når det vi frykter skjer, så er det dette håpet vi alle kan klamre oss til at den som tror på Jesus, aldri skal dø. Og det er godt å vite, når det vi frykter skjer. I troen på Jesus, kan vi si til oss selv og til hverandre at døden er ikke det siste.
I troen på Jesus blir ikke døden en avskjed, men det blir et «på gjensyn,
Derfor kan vi på allehelgensdag synge med frimodighet: «Deg Være Ære – Herre over dødens makt – evig skal døden være Kristus underlagt»
Det er håp midt i håpløsheten, og det er dette håpet vi skal formidle:
-Dere er verdens lys sier Jesus til oss. Når vi tenner et lys, så setter vi det ikke under et kar. Nei, lyset skal skinne for alle i huset. Lyset skal skinne der vi er
Lyset formidler varme og håp.

Men vi trenger omsorg og et varmt teppe over skuldrene
Selv om vi har håpet i våre hjerter så trenger vi alle omsorg, når det vi frykter skjer. Vi trenger alle et varmt teppe om skuldrene når vi opplever smerte og sorg. For selv om døden ikke er et punktum, men et kolon så kommer sorgen og fortvilelsen like fullt.
For vi blir jo alene. Stolen er og blir tom, og alle kjenner vi på livets store og små utfordringer. Alle trenger vi et varmt teppe om skuldrene våre i blant
Vi trenger å bli sett. Vi trenger noen å prate med om alle de tunge tankene.
Ja vi trenger alle å ha noen venner som bryr seg. Ja, vi trenger alle lys og omsorg. Og det er det Jesus kaller oss til – når han sier: Dere er verdens lys

Vi er verdens lys
Så kan det høres veldig ambisiøst ut – at vi skal være verdens lys. Det kan virke umulig å leve opp til, men husk, dette ble ikke sagt til de vellykkede, sterke og beundrede mennesker. Nei disse ordene ble sagt til mennesker som ble utsatt for andres baktalelse og hån.
Det var mennesker som var pengegriske. Mennesker som kunne bli sinte, ja de var mennesker som deg og meg. De var ikke lys i verden fordi de var så strålende, men fordi han som kalte dem verdens lys, selv er lyset.
Og han har evne til å skape det det nevner, og ikke nok med det: den som selv har mottatt håpet – og lyset. Den bærer Kristus i seg; Derfor, er vi verdens lys
Og det skal ikke så mye til å formidle kjærlighet og håp. Det vet alle vi som selv har fått erfare å bli sett og møtt av andre. For det viktigste og som vi alle trenger er omsorg når vi har det tungt og vanskelig og når vårt hjerte er fylt av sorg og motløshet, så trenger vi alle en venn. Vi trenger er varmt teppe når vi fryser
Dere er verdens lys, sier Jesus, og vi kan alle tenne et lys i mørket

Vi kan alle vise omsorg
til de som gråter og sørger. Vi har alle et varmt teppe å gi til de som fryser.

Når det skjer
Når det vi frykter skjer
Så går det an å mestre sorg
Men vi trenger omsorg
Som et varmt teppe rundt skuldrene våre, mens vi fryser
Dere er verdens lys!

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir, en sann Gud, fra evighet og til evighet.