Moss Frikirke starter planlegging av gjenåpning

6.mai 2020

Flere kirker i Mossedistriktet har signalisert at de vil avholde gudstjeneste førstkommende søndag. Moss Frikirke velger å følge rådene fra Frikirken sentralt som anbefaler forsiktig åpning etter 17.mai.

Vi mener dette er et godt råd, som gir oss den nødvendige tiden til å gjennomføre en trygg og god åpning av menighetens arbeid, sier pastor Petter Lande Johansen. (bildet)

-Menighetens ledelse samles onsdag for å gå gjennom veiledningene som er kommet for gudstjenester og kirkelige handlinger. Det sier leder i menighetsrådet i Moss Frikirke, Espen Andersen. Han mener det er viktig at menighetens ledere, ansatte og frivillige får den nødvendige tiden på å tilrettelegge både for gudstjenester og andre aktiviteter i menigheten.

Norges kristne råd, som er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn, har utarbeidet to veiledere. Den ene veilederen skal gi råd og føringer for smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av gudstjenester og andre aktiviteter. Den andre veilederen omhandler aktiviteter for barn og unge.

-Det er viktig at vi setter oss godt inn i de anbefalingene som er kommet fra dette rådet, og følger dem på en måte som vil fungere i vår menighet, sier Petter Lande Johansen.
-Det skal være trygt å komme til kirken vår, legger Espen Andersen til.
Foreløpig er det åpnet for samlinger med inntil 50 personer, og menighetens ledelse vil onsdag ta viktige beslutninger om når og hvordan samlinger skal gjennomføres i Moss Frikirke.

Vi vil umiddelbart informere menighet og lokalmiljø om hvordan Frikirken skal gjenåpne sin virksomhet. Denne informasjonen blir lagt ut her på menighetens nettside og via e-post til alle i menigheten som har oppgitt sin epost-adresse til menighetskontoret, sier Lande Johansen.