Moss Frikirke, -et Barmhjertighetens hus?

3.februar 2019

Det er min bønn, at Moss Frikirke skal være et barmhjertighetens hus, et sted der alle er velkommen og bli møtt med nåde.

Barmhjertighetens hus – et flott navn synes pastor Petter Lande Johansen. I dag spurte han om vi har slikt sted i dag, og han svarte selv: Ja, det har vi og det kalles menigheten. For det er nettopp det en menighet skal være, – Barmhjertighetens hus.

Prekenteksten: Johannes 5. 1 – 15
Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. *De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde.
Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?» 
7 Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.» Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.
Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: ‘Ta båren din og gå!’»  «Hvem er det mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna; det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.

Gud bryr seg om oss
Dagens tekster handler om Gud og hans omsorg for oss mennesker. Han ser de svake og bryr seg om våre sykdommer. I prekenteksten møter vi Jesus som helbreder en syk.
Ja, Jesus kommer inn til Jerusalem og han går inn gjennom Saueporten. Jerusalem hadde ti byporter, og saueporten var den inngangen som de førte inn offerdyrenesom de skulle ofre med i tempelet.
Så kanskje det var gjennomtenkt for Jesus sin del, for han var folkets offerlam

Han kom for å ofre seg selv for folket synder. Han tilgir all din skyld, og innenfor Sauporten kommer Jesus til Betestadammen. Betesta betyr «Barmhjertighetens hus»
Og dit kom de som led av forskjellige sykdommer og lidelser. De kom med forventning – og håp.Håp om å komme først ut i vannet når det ble rørt opp av en engel. Hvor mye håp de hadde vet jeg ikke, men de kom. En hadde vært syk i 38 år, og det er han Jesus ser og helbreder i Barmhjertighetens hus.

Menigheten – Barmhjertighetens hus
Til menigheten skal vi få komme som vi er, med alle våre feil og mangler.Vi skal få komme med alle våre skavanker og lidelser. Ja til menigheten skal vi få komme akkurat som vi er.
Hit skal vi få komme med alle våre bekymringer og legge de av hos Jesus I Barmhjertighetens hus skal vi få møte Guds omsorg. Her skal vi få legge fra oss våre synder, og vi skal få høre at våre synder er tilgitt i Jesu navn.
Vi skal få komme med vår glede og ta del i lovsangen.Vi skal få komme med vår tvil og vi skal få høre Guds ord inn i våre liv. Vi skal få komme med våre sykdommer og plager. For i Barmhjertighetens hus skal man bli bedt for i Jesu navn. I Barmhjertighetens hus får vi Guds velsignelse over våre liv Jeg synes navnet Barmhjertighetens hus forteller oss hvordan vi skal møte hverandre.

I Menigheten skal vi bli møtt
av barmhjertighet og ikke fordømmelse, for menigheten er Guds menighet og han møter ikke sine barn med fordømmelse. Nei Gud møter sine barn med nåde og tilgivelse, og slik skal vi møte hverandre i Barmhjertighetens Hus.
Menigheten – det er stedet der jeg får komme som jeg er og møte min hellige Gud.

Det er min bønn, at Moss Frikirke skal være et barmhjertighetens hus, et sted der alle er velkommen og bli møtt med nåde.
Et sted der man blir møtt med omsorg og kjærlighet. Et sted der vi peker på Jesus og hans nåde.