Midtøstenbesøk i misjonsgruppa

5.april 2018

Tirsdag 10.april kl. 11.00 kommer Frikirkens misjonskontakt, Ingjerd Grimstad Bandak, på besøk til misjonsgruppa. Hun kommer da så å si direkte fra leir med Brigdebuilders. Alle er velkommen til møtet.

Bildet: Bridgebuilders er et spennende forsoningsarbeid i Midtøsten.

Dette er et forsoningsarbeid mellom messianske jødiske ungdommer og kristne, unge palestinere.
-Dette er et spennende prosjekt, og det blir også et spennende møte for oss i Moss Frikirike sier Karin Kuhr Myckland på vegne av misjonsgruppa.
Hun oppfordrer alle som kan om å komme til dette møtet,  også de som vanligvis ikke deltar i denne gruppa. Vi håper på god oppslutning, for å vise at vi virkelig er med og støtter opp om våre utsendinger, sier  Karin Kuhr Myckland.

Ingjerd Grimstad Bandak besøker misjonsgruppa i Moss Frikirke onsdag 11.april.

Møtet er i Frikirken tirsdag 10.april kl 11. Ta med deg en matpakke til deg selv. Kaffe og te serveres.

OM BRIDGEBUILDERS
Bridgebuilders er et freds-og forsoningsprosjekt for unge palestinere, israelere og nordmenn.
Prosjektet har følgende målsettinger:
Bygge broer mellom deltakerne
Skape engasjement gjennom økt kunnskap og kjennskap til de andre gruppene
Utdanne fredsagenter

Bridgebuilders er et todelt utvekslingsprosjekt der en del foregår i Norge og en del i Midtøsten. Første gang Brigdebuilders ble arrangert i 2006/07 deltok 30 ungdommer. 10 stk. fra hver av de tre folkegruppene.

Både kristne palestinere og kristne jøder er minoriteter i sine egne samfunn, og møter ofte ekstra utfordringer i en allerede tøff hverdag. Deltakernes felles tro gir en naturlig plattform for anerkjennelse, og vil kunne være et tjenlig utgangspunkt for dialog. Å inkludere norske deltagere i prosjektet gir et referansepunkt utenfor konflikten, og er givende både for de norske ungdommene og prosjektet som helhet.
Bridgebuilders er et møtepunkt på tvers av kulturgrenser, der rammer og opplegg stimulerer til sunn refleksjon og samtale om identitet, fordommer og konfliktløsning.