Menighetsmøte med god dialog om utfordringer

24.oktober 2020

Det ble et møte med selvransakelser og et sterkt ønske om å være en del av en levende og offensiv menighet da et trettitalls medlemmer deltok på menighetsmøtet i Moss Frikirke torsdag kveld (22.oktober).

Her ble det orientert om at lederen av eldsteråd og menighetsråd, Espen L. Andersen, har valgt å trekke seg fra sine verv. Medlem av lederråd og menighetsråd, Kari Bakke Tretteteig, har også bedt om permisjon fra sitt verv inntil videre.

Lederrådet består dermed at pastor Petter Lande Johansen, Dag Frode Kolltveit og Kjell Arvid Austegard. Som følge av Espen Andersens fratreden er Roar Hermansen valgt til ny leder i menighetsrådet. Under menighetsmøtet ble Henny-Lill Wibye Thinn valgt til regnskapsfører i samarbeid med Bente Bydall.
Kjell Stubberud og Elisabeth Kjærnes Khantatat ble valgt til revisorer. Ny smittevernleder for Moss Frikirke er Øyvind Modalsli.

Medlem av lederrådet, Kjell Arvid Austegard, hilste menigheten med Salme 119, 105: «Ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti.»
-Når det er mørkt rundt oss må vi gå i retning av lyset. Da ser vi målet, selv om vi skulle snuble og falle på veien.  Vi trenger både lykta og retningen.
Styrken til en menighet er fellesskapet, og korona-perioden har derfor vært tung for mange av oss. Guds Ord vil også i denne tida være lykten for min fot og et lys for min sti.
Vår oppgave er å være et lys og hjelpe medmennesker på veien mot målet, understreket Austegard.

Eldste Dag Frode Kolltveit
la ikke skjul på at lederrådet har vært gjennom en tung periode, men likevel klart å holde aktivitetene i gang på en god måte. Det ble imidlertid ikke lettere da da menigheten i mars måtte stenge ned sin virksomhet og i begrenset grad nå har kunnet gjenoppta deler av aktivitetene. Tiltak i henhold til smittevernplanen ble gjennomført, og det har fått konsekvenser for aktiviteten. Midt i en vanskelig periode kan vi likevel glede oss over mange nye familier som er kommet til kirken, sa Kolltveit.

Ny smittevernleder for Moss Frikirke er Øyvind Modalsli, t.v. Til høyre den nye lederen i menighetsrådet, Roar Hermansen.


Et lederråd bestående

av så få personer opplever en til tider stor belastning, innrømmet pastor Petter Lande Johansen, og ba om menighetens støtte i arbeidet.
Den nye lederen i menighetsrådet, Roar Hermansen, kvitterte med å si at menighetsrådet, inkludert diakonene, er rette vedkommende for alt av det praktiske i menigheten. Han mente menighetsrådet i betydelig grad kunne bidra til å avlaste lederrådet. Dette er også i tråd med noen av kommentarene som kom fra menighetens tilsynsmann, Geir Øystein Andersen, da han leverte sin tilsynsrapport tidligere i høst.

Det er ingen tvil om at alle medlemmer i Moss Frikirke ønsker å leve opp til Frikirkens visjon «Sammen om oppdraget», ved å inkludere mennesker som søker et kristent fellesskap ved å inspirere og oppmuntre til tro på Jesus og til å leve ut troen i hverdagslivet.
Menigheten ønsker også å bli utfordret til å bruke gaver og evner i ulike tjenester og oppgaver i menighet og i lokalmiljø.