Menighetsblad gjennom 43 år nå på våre nettsider

21.april 2019

På initiativ av Trygve Stærk er nå samtlige menighetsblad for Moss Frikirke for perioden 1961 til 2004 gjort tilgjengelig på våre nettsider.

På initiativ av Trygve Stærk er nå samtlige menighetsblad for Moss Frikirke for perioden 1961 til 2004 gjort tilgjengelig på våre nettsider. Det er Rolf Erling Stærk som har tatt jobben med å digitalisere alle bladene og sikre dem for ettertiden.

Rolf Erling Stærk med den første utgaven fra 1961 og en utgave fra 2003

Menighetsbladene fra denne perioden gir et godt og allsidig innblikk i menighetens liv og virke, og mange er nå glad for den jobben Trygve og Rolf Erling Stærk har lagt ned for å sikre innholdet i bladene for framtiden.
-De første årene var det 10 utgaver i året, men de siste årene ble det redusert til et par utgaver hvert år, forteller Trygve Stærk.

De første årene trykket Bjarne Stærk bladene hjemme på en Gestetner stensilmaskin. Han etablerte et aksjeselskap for å finansiere maskinen. Menigheten fikk trykket sine publikasjoner, mens privatpersoner kunne kjøpe aksjer og få utført trykkeritjenester. De siste årene ble jobben overlatt til firmaet Økonomitrykk på Jeløy.

Gratis papir fra Cellulosen
Trygve Stærk trekker fram et spesielt poeng fra de første årene menighetsbladet ble utgitt: Bjarne Stærk fikk ukurant papir fra Cellulosen, sørget for å få det skåret i riktig format ved Sæbøs bokhandel og trykkeri, og brukte dette til bladene. Det er derfor mulig å kjenne at det er en spesiell kvalitet på papiret på de eldre utgavene.
Bjarne Stærk stod for ekspedisjon. De som bodde i byen fikk bladene levert gjennom et system med ti ruter som ble dekket på dugnad. Utenbys  mottakere, enten det var  medlemmer i menigheten, andre interesserte og Universitetsbiblioteketet, fikk bladet tilsendt som trykksak.

Hver årgang innbundet i bokform
Bjarne Stærk sørget også for at hver årgang av menighetsbladet ble innbundet i bokformat og plassert i kirkens arkiv. Kostnaden for innbindingen tok han seg også av. Til dette benyttet han Krapfoss industrier. Dessuten har et eksemplar av hver utgivelse vært arkivert i safe som sikring mot brann. Det er disse bladene som nå er brukt i digitaliseringen. Siden menighetsbladene nå er sikret digitalt, kan safen brukes til gamle referater og regnskaper som menigheten til nå ikke har fått sikret så godt som ønskelig.
Bjarne Stærk har spilt en meget stor rolle i arbeidet med menighetsbladet. Allerede før 1961 lagde han et medlemsblad for de 40 ungdommene i Musikkforeningen og kopierte dette på spritduplikator. Det bladet het Tonika, forteller Trygve Stærk.

Redaktørene
Selv om Bjarne Stærk tok seg av mye av det praktiske rundt utgivelsen av menighetsbladene var det andre som sørget for innholdet.   Her er en oversikt over bladets redaktører:
1961-64: Alf Andersen
1964-73: Øystein Elgarøy
1973-80: Reidulf Hanssen
1981-82: Øystein Elgarøy
1983-85: Trygve Stærk
1986-97: Diverse redaktører, blant andre John A. Saastad
1998-2004: Rolf E. Stærk

Viktig å ta vare på
-Personlig er jeg i overkant opptatt av å ta vare på ting, og særlig slikt som kan reddes over i digitalt format. Jeg kom i mål med samtlige årganger i løpet av noen ettermiddager, og nå tenker jeg at dette bør gjøres tilgjengelig for folk som er interessert, sier Rolf Erling Stærk, som altså sto for den siste etappen av bladet i papirversjon.

Hva finner man i disse bladene?
-Først og fremst finner man fortellingen om Moss Frikirke fra 1961 til 2004. Man kan lese om møter og virkegrener, om jubileer og andre hendelser, om misjon, mennesker, statistikk, økonomi, osv. I tillegg er det lagt inn mye forkynnelse til lesernes oppbyggelse, forteller Rolf Erling videre.

Bladene gjenoppstår
Han håper re-publiseringen av bladene 1. påskedag 2019 også kan markere en slags oppstandelse for menighetsbladene. Deres tid som menighetens informasjonskanal er over.
Nå er vi på digitale plattformer med alle de fordelene det gir. Men som historisk materiale er bladene nå sikret og gjort tilgjengelige for alle som ønsker å lese i dem, sier han.

I en kommentar til denne artikkelen kommer Dagfinn Stærk med en interessant tilleggsopplysning på Frikirkens Facebook-side, og som vi mer enn gjerne tar med her:

«Fra nummer 6 i 1963 kan vi se en endring i layouten. Bl.a. ble det rett høyremarg på teksten. Dette skjedde ved at det ved gjennomlesing av manus ble telt antall tegn som passet på en linje. Så ble det markert pluss eller minus antall tegn som måtte korrigeres for å få høyremargen rett. Ved skrivingen ble det benyttet halvsteg på skrivemaskinen slik at noen ord og mellomrom ble litt tettere skrevet, mens andre fikk litt ekstra avstand. Dermed ble altså høyremargen rett! Det krevde jo en del arbeid, men føltes nok helt riktig for en som var opptatt av å gjøre tingene nøyaktig og pent.»

Bladene kan lastes ned og leses her 

(Rettelse: Denne lenken er inaktiv etter mars 2020. Kontakt Rolf E. Stærk på rolf.staerk@gmail.com hvis du ønsker å få tilsendt enkeltutgaver digitalt eller gjøre avtale om kopi av flere blader.)

Denne lenken vil legges permanent i nettsidenes meny under ‘Om oss – Menighetens historie’. Husk at det kan ta litt tid før bladet kommer til syne – alt ettersom hvor høy internetthastighet man har.

De som ønsker å få bladene uten å laste dem ned, kan levere en minnepenn (min. 2 GB kapasitet) til Rolf Erling Stærk i en konvolutt merket med eiers navn.