Mange takk i Moss Frikirke under høsttakkefesten

3.oktober 2021

Høsttakkegudstjenesten i Moss Frikirke ble en takkens dag for både liten og stor. Her var det mange som bidro til å realisere temaet for dagen, nemlig «Vi vil deg takk frembære». Her registrerte vi et sterkt engasjement fra de minste til de eldste i menigheten.

Bildetekst overflødig!

Pastor Petter Lane Johansen understreket da også i sin åpning at vi har mye å takke for, enten det handler om praktiske ting, om Guds skaperverk, om velferden i landet vårt med skole og helsetjenester.

-Vi har virkelig fått gullbilletten, sa familiearbeider Kathrine Stampe, som var første ute i den nye serien som innføres i gudstjenestene i Moss Frikirke denne høsten. Her skal det handle om  hverdagstro.
Hun fortalte om sine opplevelser fra den store flyktningestrømmen av syriske flyktninger i 2015. Da befant familien Stampe seg i Ungarn og ble engasjert i arbeidet med å hjelpe de mange som var på flukt gjennom Europa.
Det var mange små barn som ble båret milevis i den store strømmen, mens jeg var opptatt av hvor krevende det var å få mine egne barn i søvn om kveldene. Det var tydelig en sterk hverdagsopplevelse for Kathrine, som endret fokus etter møtet med flyktningene. Kveldene med barna ble endret til velsignelse og takk for gullbilletten.

«Takk for alle dine ord»
var overskriften på prekenen til Petter Lande Johansen, med utgangspunkt i prekenteksten i 5. Mosebok 30. 11 – 15
Disse budene som jeg gir deg i dag, er verken ufattelige eller langt borte. 12 De er ikke i himmelen, så du må si: «Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?» 13 De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: «Hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem?» 14 Nei, ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.
15 Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde.

Gud er nær i sine ord
I dag bekrefter Gud at han er nær oss i sitt ord.
«Ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det».
Guds ord – er ikke langt borte – vi trenger ikke lete. Ja, det er så nært at det er lagt ned i vår munn og vårt hjerte. Hjerteslagene er selve livet vårt, og i hjerterytmen så pulserer Guds levende ord
Paulus sier det på følgende måte i sin tale på Areopagos:

«Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. 23 For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: ‘For en ukjent Gud’. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. 24 Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. 25 Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. 26 Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. 28 For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’ 

Han er ikke langt borte
Denne talen passer fint med tanke på høsttakkefesten vi har i dag. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Gud, er ikke langt borte fra en eneste en av oss.
Det er i Ham vi lever, beveger oss og er til, og lovens ord som vi leste er et kjærlighetsdokument
Vi lever under nåden, men loven er ikke forkastet. Loven skal hjelpe oss til å ære Gud med våre liv, men den kan ikke frelse oss.
Derfor sier Paulus i Romerne 8:
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.  2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov.  3 Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud.

Vår rettferdighet er en gave
-fra Gud, og derfor trenger vi å minne hverandre på de kjente versene fra Efeserne 2: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem».
Vi er frelst av Guds nåde – ved tro
Gud har vist oss sin kjærlighet – ja han har lagt den ned i våre hjerter. For det er i ham vi beveger oss og er til. Derfor ønsker vi også å ære Gud med våre liv.

Glede å spore hos flere generasjoner under kirkekaffe med utlodning

Med påfølgende nattverd, velsignelsen og utsendelse ble kirkedagen avsluttet med en «god gammeldags» kirkekaffe der det i tillegg ble servert god suppe, kaffe og kaker og utlodning av «markens grøde» som var bragt til kirken denne fest- og takkedagen. Dermed ble det en god slump med penger som kom inn til Frikirkens misjonsarbeid.