Magnar ønsker å bidra til videre utvikling

13.mars 2022

41-åringen Magnar Naustvik trer nå inn i ledelsen i Moss Frikirke. Under menighetens årsmøte forrige uke ble han enstemmig valgt inn i lederrådet. Det er en mann med allsidig bakgrunn og erfaring som nå blir en del av ledelsen i menigheten.

-Jeg ønsker først og fremst å bidra til å utvikle menigheten videre, slik at Moss Frikirke kan være en levende menighet, sier nyvalgt medlem i lederrådet, Magnar Naustvik.

Magnar Naustvik er utdannet offiser i Luftforsvaret og har sin daglige tjeneste ved Rygge Flystasjon. Magnar kommer fra Ropeidhalvøya i Suldal kommune i Rogaland, men er nå bosatt i Våler sammen med kona Inga-May og sammen har de tre barn.

Fem år i Kenya
Familien har fem år bak seg som utsendinger for Norsk Luthersk Misjonssamband i Kenya. Her tjenestegjorde Inga-May ved den norske skolen i Nairobi som både lærer og rektor, mens Magnar var koordinator for en rekke prosjekter i regi av NLM og Norad.  

-Jeg vokste mye både som menneske og som kristen under oppholdet i Kenya. Her utviklet jeg meg som leder ved at jeg fikk et stort ansvarsområde med både prosjektledelse, strategi, logistikk og personledelse i samarbeid med NLMs stedlige representant for Øst-Afrika.

Ble godt mottatt
Da vi kom hjem fra vår siste periode i Kenya i 2017 var vi på leit etter en menighet hvor vi kunne kjenne oss hjemme. Vi ønsket ikke bare å «komme og gå», men bli en del av en forsamling. Vi ble tatt imot på en veldig god måte i Moss Frikirke. Faktisk ble vi invitert ut på båttur den første søndagen vi var med på en gudstjeneste. Det gjorde inntrykk på hele familien. Her var det også et tilbud for barna våre. Det var viktig for oss, og jeg ble etter kort tid invitert til å bli med som leder i ungdomsklubben.

Nå er jeg bedt om å bli en del av lederrådet i menigheten. Jeg har brukt lang tid på å si ja, men jeg ble ikke rolig for å si nei.  Det er mange ulike oppgaver i en menighet, og håper jeg kan bidra med min kompetanse. Jeg ønsker først og fremst å bidra til å utvikle menigheten videre, slik at Moss Frikirke kan være en levende menighet.  

Tverrkulturell menighet
Vi kan glede oss over at stadig nye oppsøker menigheten, og den er etter hvert blitt en tverrkulturell menighet. Det mener jeg er en styrke for Moss Frikirke, men det hviler også et stort ansvar på oss å sørge for at mennesker med en annen bakgrunn blir integrert og tatt vare på i menigheten, sier Magnar Naustvik.