«Må ut av båten for å gå på vannet»

7.februar 2020

-Vi må ta et steg ut av båten for å gå på vannet. Det var metaforen pastor Petter Lande Johansen benyttet under Moss Frikirke sitt menighetsmøte der det ble satt fokus på «en kirke» i nærmiljøet»

De frammøtte medlemmer ble utfordret til samtale om temaet. I menighetens handlingsplan for 2015-2018, som nå er under revidering, ble det vedtatt at Moss Frikirke skal være en «misjonal menighet» og at menighetens medlemmer som enkeltpersoner ønsket å leve misjonale liv. Målet var å peke på Jesus og få med nye mennesker i kirken.

Sterkt engasjement i samtalen om en kirke i nærmiljøet. Her er representert ved ungdomsleder Kjell Arvid Austegard og pastor Petter Lande Johansen.

Pastoren understreket
at menigheten de siste årene har vært heldige og opplevd vekst. Antallet deltakere på gudstjenester er økt med nærmere 10 prosent, men et viktig spørsmål til ettertanke var likevel hvor mange som har blitt kristne gjennom menighetens medlemmer og det arbeidet som legges ned hver uke.-Hva tenker våre «naboer» om Moss Frikirke og hvordan kan vi som kirke være til hjelp for vårt nærmiljø, spurte pastoren som innledning til en samtale om «omdømmebygging» og hvordan menigheten kan være mer synlig og relevant i byen og distriktet.

Leder i menighetsrådet,
Espen Andersen, sa i sin innledning at hver generasjon har et ansvar for å bringe det kristne budskapet videre til neste generasjon. Bibelen sier at vi skal være lys og salt i verden, understreket han, og mente det var grunn til å glede seg over at flere unge familier fant veien til Moss Frikirke.
Under samtalen kom det flere ransakende spørsmål om menigheten og den enkelte medlem er selv nok. Utfordringen ligger i å våge å være en menighet som viser folk i nærmiljøet veien til Jesus, og om nødvendig med ord. Moss Frikirke må også være en menighet som gir folk påfyll slik at de bevarer troen, ble det understreket.

Den åndelige dimensjonen
må være tydelig midt i alt det praktiske, ble det sagt. En menighet er ikke et idrettslag, men et båtlag med en åndelig dimensjon. Det er her tro blir skapt og tro blir bevart. Det er viktig at vi tenker ånd for å oppnå vekst i menigheten. Menighetens bønnetime hver tirsdag er et «verksted» i denne tjenesten.

Av praktiske tiltak
for økt synlighet ble det understreket at menigheten fortsatt må være aktuell med sin utadrettede virksomhet på egne nettsider, mossfrikirke.no og på sosiale medier. Menighetsmøtet vedtok også å gjenoppta annonsering i Moss Avis som en del av synliggjøringen.
Frikirken har en fin beliggenhet og en ny tursti legges nå rett utenfor kirken. Kanskje kan Moss Frikirke bli en «sjømannskirke på Bjerget», der folk kan ta en stopp med kaffe og vafler på sine turer. Det ble tatt til orde for at kirkens medlemmer kan være tilstede i skolens ferier der skate-anlegget blir mye benyttet av barn og unge.  Kanskje kan menigheten også gjøre seg mer synlig under de årlige Mossedagene?

Utadrettet virksomhet
Mange av menighetens medlemmer er aktive i andre lag og foreninger og kan dermed være ambassadører for Frikirken gjennom sitt virke der. Diakonien er også viktig. Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet og inkluderende fellesskap. I Moss Frikirke er det mye besøkstjeneste og inkluderende omsorg mellom mennesker uten at dette er fast organisert.
Samtidig er det tatt initiativ til å bygge opp to hjelpetjenester ledet av diakonrådet og rettet mot spesielle behov i menigheten. Det handler om praktisk hjelpetjeneste og inkluderende omsorg med samtalekontakter eller fellesskap gjennom ulike aktiviteter.

Barne- og ungdomsarbeidet
har fått et kraftig oppsving det siste året. Det er startet barnekor, speidergruppe og ungdomsmøtene på fredag er igjen godt i gang. Her legges det ned et stort og viktig arbeid også med tanke på å gi det kristne budskap videre til neste generasjon. Barna er gode og viktige ambassadører for en menighet som gjerne vil være en kilde til tro og håp i lokalmiljøet.