Må stenge ned kirken nok en gang

10.mars 2021

Moss kommune har sendt ut nye og enda strengere retningslinjer som følge av smitte-utviklingen i kommunen. Dette får også store konsekvenser for planlagte arrangementer i Moss Frikirke. I perioden 11.-26.mars må kirken holde stengt.

Pastor Petter Lande Johansen skriver i et brev til medlemmer og venner av kirken:  

-Vi har nå levd med pandemien i et år og dette året har vært preget av stadige endringer og restriksjoner i samfunnet. I dag kom det nok en gang nye restriksjoner med enda strengere retningslinjer for Moss, noe som er forståelig siden smittetrykket er meget høyt i vår kommune.  

Disse nye tiltakene rammer bl.a. tros-og livssynsamfunn, som skal holde stengt i perioden 11. – 26. mars. I retningslinjene heter det bland annet: 

§ 2. Forbud mot arrangementer 
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. FOR-2020-03-27-470 § 13, med unntak av begravelser og bisettelser.

Familieturer avlyses også
Siden det også er restriksjoner for å samles i grupper ute, vil søndagsklubbens familieturer også måtte avlyses i denne perioden. 

Dere kan lese de nye retningslinjene her:

https://www.moss.kommune.no/_f/p1/ic1055178-4141-48b7-87d4-4464041937a3/midlertidig-forskrift-om-forebygging-av-koronasmitte-i-moss-kommune-viken-100321-002.pdf

Pastoren vil også i denne nedstengingsperioden sende ut lydfil med en tale over søndagens tekst.

Digitalt bønnemøte
Tirsdag 16. og 23. mars mellom kl 19 – 20 vil vi invitere til digital Bønnetime. Send påmelding til pastoren om du ønsker å være med. Da vil vi sende deg lenke til Teams møterom.

La oss i denne perioden be for byen vår og at de tiltakene som nå er iverksatt lykkes. La oss også huske på hverandre i denne tiden og jeg vil minne om at det er lov å gå tur med venner og kjente, dersom man holder god avstand, avslutter pastoren.