Moss Frikirke slik den framstår i dag. Velkommen til å se hvordan den ser ut innvendig også!

Moss Frikirke på nett

19.desember 2015

Landets eldste frikirke er endelig på nett. Herved lanseres vår nye hjemmeside, og i tillegg finner du oss også på Facebook. https://www.facebook.com/Moss-Frikirke. Begge steder ønsker vi å fortelle deg hva som skjer i vår menighet og vi inviterer deg med glede inn i fellesskapet. 

Vi ønsker å bygge åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.
Vi vedkjenner oss en kirke der troens bekjennere har styringsretten.

Sammen om oppdraget
Denne formuleringen skal minne oss om at hele kirkesamfunnet, både barn og voksne, står sammen om det viktigste. Vi står sammen om oppdraget til å vinne mennesker i vårt eget nabolag og til jordens ender.

Det begynte i Moss
Frikirkens første menighet ble stiftet her i Moss i 1877. Deretter fulgte menighetene i Horten, Arendal, Risør, Fredrikshald (Halden) og Kristiania (Oslo).
På 1800-tallet var det mange som arbeidet for å forandre statskirken. Folk syntes det var galt at staten skulle styre kirken, blant annet ved å utnevne prester. De reagerte også mot massealtergang og tvungen konfirmasjon.

For Frikirken var de første årene preget av solid vekst, og denne veksten varte fram til rundt 1945. Etter noen tiår med mindre endringer i medlemsmassen, har Frikirken de siste tiårene fått flere nye menigheter og medlemmer.

Odd Borgestrand har sagt ja til vervet som nettredaktør for vår nye nettside. Henvendelser vedr innhold kan sendes til odd@borgestrand.no. Med i redaksjonen blir også pastor Petter Lande Johansen,  Espen Andersen og Rolf E. Stærk.

En nettside blir aldri helt ferdig, og du vil helt sikkert finne noe som ikke er oppdatert eller har grafiske mangler. Vi arbeider med å gjøre sidene så informative som mulig, og kom gjerne med innspill til redaksjonen.