Kvinner samles til bønn 6.mars

16.februar 2020

Kvinnenes internasjonale bønnedag i Moss arrangeres denne gang i Moss Frikirke fredag 6.mars kl. 11.00. Her deltar en rekke menigheter, og blant de medvirkende er Moss Frikirke, Den katolske kirken i Moss, Frelsesarmeen Moss korps og Den norske kirke med Moss og Jeløy menigheter.

Det blir bønnesamling i kirken og påfølgende formiddagsmat i menighetssalen denne dagen. Alle kvinner er spesielt velkommen, og menn har også anledning til å delta, opplyser Karin Kuhr Myckland i Frikirkens misjonsgruppe.

Bønnedagen er et internasjonalt økumenisk prosjekt, med komiteer i om lag 170 land. Programmet for bønnedagen lages av komiteen for ett av landene som er med i organisasjonen, og årets program er utarbeidet av komiteen i Zimbabwe.

Forsidebildet til årets program er laget av kunstneren Nonhlanla Mathe.
Det forestiller noe av livet og historien til Zimbabwe, sett fra kvinnenes synsvinkel. Bakgrunnen antyder forvandlingen fra en mørk og vanskelig fortid til en framtid med håp om framgang. I forgrunnen finner vi elementer fra bibelteksten i Joh 5,2-9, om den syke ved Betesda-dammen. Her handler det om helbredelse og oppreisning.
Kunstneren selv sier dette om bildet: – Jeg blir så inspirert av menneskers liv, hvordan de forholder seg til hverandre og hvordan de ser på sin hverdag. Jeg er kvinne selv, og ønsker å framstille myndiggjorte kvinner.

Kvinnenes internasjonale bønnedag
ønsker å knytte ulike raser og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap, så de får økt forståelse for hverandre og bedre kan hjelpe og støtte hverandre gjennom bønn.
På den internasjonale bønnedagen ønsker kvinner verden over å stadfeste sin tro på Jesus Kristus og dele håp og bekymringer, gleder og sorger med hverandre.
Slik kan mennesker fra hele kloden knyttes sammen – gjennom informasjon om forholdene i det enkelte land og gjennom konkrete bønneemner. Målet er at informasjonen skal gi trang til bønn og at bønnene skal bære frukt i handling.

I Norge startet bønnedagssamlingene
på slutten av 1920-årene. Offeret som gis på de ulike samlingene, gis til Bibelselskapets bibelmisjonsarbeid. Bibelselskapet prøver, i samarbeid med sine internasjonale kontakter, å finne kvinnerelaterte prosjekter i landet bønnedagsprogrammet kommer fra. Offeret går også til å dekke utgiftene til administrasjon, trykking og utsendelse av bønnedagsmateriellet.