Kristi forklarelsesdag: «Og vi så hans herlighet»

6.februar 2021

Denne søndagen dag er det Kristi forklarelsesdag og her er pastor Petter Lande Johansen sine refleksjoner over dagens tekst. Du kan velge om du vil lese eller lytte til pastorens refleksjoner:

Prekenteksten som står skrevet i Markus 9. 2 – 13:
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem,  3 og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite.  4 Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus.  5 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.»  6 Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt.  7 Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!»  8 Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem.
     
9 På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. 10 De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde. 11 Og de spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?» 12 Han svarte: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om Menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? 13 Jo, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham.»

Herre, dette var ditt ord til oss i dag. Hellige du oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen.

«Og vi så hans herlighet»
Det nærmer seg slutten på åpenbaringstiden – tiden som har fokus på Jesus og hvem han er. I tiden fra 1. nyttårsdag og frem til nå, så har vi lest om Jesus som 12 åring i tempelet der han sier: Viste dere ikke at jeg må være i min Fars hus.
Søndagen etter kommer Jesus til Johannes for å bli døpt og stemmen fra himmelen lyder: Dette er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede. Og den dagen starter Jesus sitt oppdrag og målet var en vandring mot Golgata.

Deretter kommer det tekster der Jesus møter mennesker. Han møter bl.a. kvinnen ved Sykars brønn og hennes liv blir forvandlet. Deretter leser vi hvordan Jesus møter mannen som var født blind og hvordan han får se Guds frelse. Ja, han får se Guds herlighet!

Sist søndag var fokuset på Guds ord – det levende ordet som gir liv. Vi hørte om såkornet og at «av seg selv gir jorden grøde. Alle disse tekstene skal vise oss hvem Jesus er.
I dag får vi være med Jesus opp på fjellet. Forklarelsens berg. Det er kun Peter, Jakob og Johannes som fikk være med ham opp på berget. Der oppe på fjellet fikk de se Jesu herlighet. For det er det som er overskriften på dagens tekst. Disiplene får se Jesu herlighet.

Herlighet, et uvanlig ord for oss og i forklarelsen av dette ordet står det i Wikipedia: opphøyethet eller ypperlighet, fullkommenhet og gjevhet. Altså ordet har en betydning som vi sjeldent bruker og vi må vel ærlig erkjenne at det er ikke så mange av oss vi kan bruke tisse ordene på. Det finnes veldig mange bra, flotte og flinke mennesker, men det er vel sjeldent vi vil bruke ord som opphøyet eller fullkommen om disse. Og det er like greit tenker jeg, for vi er alle mennesker. Men om Gud kan vi bruke disse ordene og vi skal bruke disse ordene om Jesus. For han er Gud og han er opphøyet og han er fullkommen. Og det er dette denne teksten skal fortelle oss. Og det er derfor skikkelsene blir forvandlet til lysende skikkelser. For lysende skikkelser er som regel himmelske skikkelser. De lyser av Guds herlighet. Det samme skjedde da Moses kom ned fra fjellet og hans ansikt lyste. Han hadde sett Guds herlighet. Nå var det Peter, Jakob og Johannes som fikk se Jesu herlighet. De fikk se hans fullkommenhet.

Så må det ha vært et mektig syn og selvsagt gjorde det inntrykk på disiplene. De fikk se tre lysende skikkelser og i teksten er de navngitt som Moses, Elia og Jesus. Moses fikk loven og Elia var vel den største profeten. Så der står altså loven og profeten og Kristus – Kristus betyr den salvede og på hebraisk er det Messias – han de ventet på – han som skulle sette dem i frihet.

Og dette får meg til å tenke på ordene som Paulus sier i Rom. 3. 21-24:
Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. 22 Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror.
Her er det ingen forskjell, 23 for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24 Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. 

Altså, loven og profetene vitner om Jesus Kristus og Guds rettferdighet gis ved troen på Jesus Kristus. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Dette gjelder deg og meg også. Men ufortjent og av hans nåde blir vi kjent rettferdige. Vi er frikjøpt av Kristus Jesus og disiplene fikk se Jesus herlighet- den som vi alle mangler. Altså, Jesus kommer med Guds herlighet til oss. Dette er også julens budskap og vi hører det lest på 1. juledag i Johannes 1. 14: Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Altså, menneskets problem var at vi manglet Guds herlighet, den herligheten som disiplene fikk se der på fjellet, da de så en lysende Jesus og som Moses og Elia fikk være en del av.
Men så leser vi i Johannes sitt juleevangelium at vi får se Guds herlighet. Du og jeg, vi får også se Guds herlighet og årsaken er at Ordet blir menneske og tar bolig iblant oss. Med andre ord: Gud kommer til oss ved sin sønn og gir oss sin herlighet i gave. Vi får se Gud, for han har tatt bolig iblant oss og vi får motta hans kjærlighet og nåde.

Så skjer det noe når vi mennesker får se Guds herlighet. Det skjer noe når vi får møte Guds storhet og hellighet. Flere steder så leser vi at mennesker som møtte Gud kastet seg mot jorden og dekke for øynene sine. Og menneskene som fikk et møte med Jesus og fikk motta hans nåde og godhet, hadde også en umiddelbar respons. Noen falt på kne. Andre løftet sine hender, men felles for de alle var at de lovpriste Gud. Det bygde seg opp en takk og lovprisning. En takk for Guds store kjærlighet og nåde.

Ære være Faderen og Sønnen, og Den Hellige Ånd, som var, er og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen

La oss be:
Hellige Gud, du åpenbarte din herlighet i Jesus Kristus. Vi ber deg: Hjelp oss å søke dypere i troens mysterier, så vi kan se deg i Jesu Kristi ansikt, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.

Og la oss sammen be:
Tenn meg, Jesus, la meg være
hver en dag et lys for deg.
Alltid leve deg til ære.
Led meg du på all min vei.

Ta imot Velsignelsen.
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred
Amen.

Jeg ønsker deg en god søndag!
I dag kan du gjerne lytte til lovsangen; Jeg vil gi deg o Herre min lovsang: https://www.youtube.com/watch?v=IfL2MKTIohI