Fastelavnssøndag: Det handler om kjærlighet

13.februar 2021

Denne søndagen er det fastelavnssøndag, det er morsdag og valentinsdag, og hvis vi skulle bruke et ord som en fellesnevner på denne dagen, ja, så ville i alle fall jeg brukt ordet kjærlighet, skriver pastor Petter Lande Johansen i søndagens refleksjoner.

Prekenteksten for denne dagen står skrevet i Johannes 12. 20 – 33: Du kan lese søndagens refleksjoner her eller lytte til lydfila.

Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. 21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» 22 Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. 23 Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. 24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. 25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. 26 Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære.
    
27  Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. 28 Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen.»
    29 Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som talte til ham.» 
30 Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. 31 Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. 32 Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» 33 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide.

Herre, dette var ditt ord til oss i dag. Hellige du oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen.

«Det handler om kjærlighet»

I dag har vi mulighet til å feire eller å markere 3 forskjellige begivenheter. For i dag er så er det fastelavnssøndag. Det er morsdag og det er valentinsdag og hvis vi skulle bruke et ord som en fellesnevner på denne dagen, ja, så ville i alle fall jeg brukt ordet kjærlighet.

Valentinsdag – kanskje et nytt begrep i vårt land og skal vi være ærlige så er det vel ganske så sikkert at det er handelsstanden som løfter opp og frem denne dagen. Dagen blir også kalt alle hjerters dag og den har fokus på kjærligheten mellom to mennesker som elsker hverandre. Så kan det være fint med sånne dager også og noen ganger kan vi trenge et litt puff for å vise at vi setter pris på og er takknemlig for vår partner. For vi trenger alle å høre at vi er elsket.

Men så er det også morsdag i dag. Dagen da vi hedrer og markerer moren vår og mødre fortjener å bli hedret. At morsdag også knyttes til kjærlighet, er vel heller ikke noe rart? Tenk for en innsats mødrene gjør og har gjort. De er storformidlere av kjærlighet. Ja de aller fleste av oss har mye å takke våre mødre for og i dag kan vi formidle vår takknemlighet. For vi trenger alle å høre at vi blir satt pris på og elsket – også alle mødre!

Så er det også fastelavnssøndag. Dagen som de aller fleste knytter til fastelavnsboller og fastelavnsris. Fastelavn kommer ikke fra ordet faste, men det kommer fra det tyske ordet «fasseln» som betyr å lage moro. Fokuset var å feste og ete før fasten begynner. Ordet karneval betyr, kjøtt farvel. Opprinnelsen for fastelavn var egentlig tirsdagen før askeonsdag. Dagen da fasten startet. Poenget var å feste og glede seg og ikke minst spise mest mulig før fasten begynte. De ville ha noe å tære på.

Men hvordan kan vi knytte kjærlighet til denne dagen – til fastelavnssøndag? Jo alle dagens tekster handler vel nettopp om kjærlighet. I alle fall hvis vi ser bak ordene og ser hva disse tekstene egentlig betyr. Ja hvis vi virkelig fordyper oss i dagens tekster, og da tenker jeg også på dagens lesetekster, da vil vi se at disse tekstene egentlig er kjærlighetsbrev til oss mennesker. Ja til deg og meg. Derfor vil jeg anbefale at du i dag leser alle tekstene som er satt opp for denne dagen.

Dagens GT-tekst er fra Jesaja 53, som er profetien om Herrens lidende tjener. Her profeteres det om Messias, altså Kristus. Og mange i samtiden kunne ikke forstå denne teksten, for hvordan kunne Messias lide på denne måten? Hvordan kunne Guds frelser virke så svak. Men når vi leser nøye, så ser vi at Herrens lidende tjener lider for noen andre. Hans lidelse skulle vært vår lidelse. Hans fordømmelse var egentlig vår fordømmelse og hans død var egentlig vår død.

Derfor står det: «Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.»
Så er det jo nettopp dette Jesus sier i dagens prekentekst: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.

Jesus er nå klar for å vandre den veien som Jesaja profeterte om. Lidelsens vei. Og når han skal forklare hans oppdrag for disiplene, så bruker han et hverdagsbilde om såkornet. Såkornet som legges i jorden, det må dø for at det skal gi rik frukt. Såkornet ofrer seg selv, for å gi nytt liv.

Så starter dagens prekentekst med to grekere som vil se Jesus, noe som de aller fleste av oss ønsker. Vi vil gjerne se Gud. Vi vil jo gjerne møte ham. Vi vil så gjerne finne ham, slik at vi kan tro. For alle trenger vi å høre at vi er elsket.

Men hvor skal vi lete?
Kanskje vi skal bruke denne fastetiden til å meditere litt over Herrens lidende tjener? For den som vil finne Jesus, den må vandre veien om Golgata.

Presten Paul Erik Wirgenes sier det slik:

Jeg har sett etter din herlighet, Gud.
Jeg har vært i praktfulle katedraler
hvor århundrers kunst slo imot meg
med en skjønnhet og prakt som nesten tok pusten fra meg.

Jeg har stått på høye fjell og latt blikket hvile over fjerne horisonter
og tenkt at du er stor.
Selv i mikroskopets verden avdekkes forunderlig visdom,
og jeg tenker på deg.
Vagt aner jeg, bakenfor alt, din skjulte hellighet.

Så tok du meg i hånden så jeg virkelig skulle se
Den allmektiges herlighet utilslørt til stede i min verden:
Et kors.
Her, sa du, her er det.
Her er opphøyd herlighet.

Ære være Faderen og Sønnen, og Den Hellige Ånd, som var, er og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen

La oss be:
Herre Jesus Kristus, i kjærlighet overga du deg selv til lidelse og død i vårt sted. Vi ber deg: Vis oss den veien du gikk, så vi kan dø med deg og oppstå til det evige liv, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.

Og la oss sammen be:
Tenn meg, Jesus, la meg være
hver en dag et lys for deg.
Alltid leve deg til ære.
Led meg du på all min vei.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Ta imot Velsignelsen:
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred
Amen

I dag kan du gjerne lytte til Oslo domkor, som synger: Kjærlighet er lysets kilde. Ha en god søndag!