Kråkeklubben ryddet plast

11.oktober 2020

Frikirkens familiespeidere, som kaller seg Kråkeklubben, gjorde en fin innsats for miljøet under søndagens utflukt. Dette som et oppspark til TV-aksjonen på NRK som går av stabelen søndag 18.oktober.

Kråkeklubben inviterte menigheten med å rydde stranden på Alby for plast. Det var godt oppmøte, der store og små og to- og firbente kom fort igang med ryddingen etter søndagens gudstjeneste.

Samlingsstund med plast og miljø som hovedtema i Kråkeklubben.

-Vi fant mer enn vi hadde trodd, for folk er jo ikke så flinke å rydde etter seg, forteller Kathrine Stampe på vegne av Kråkeklubben. Under samlingen ble det tid til å kose seg med niste,  pølser og kaffe og det ble til og med badet..

Det var samlingsstund med klubb-maskoten Ørni om temaet plast i havet. Det viste seg at barna var svært så godt oppdatert om utfordringene med miljlø og plast.  Det ble også snakket om utrydningstruede dyr og om organisasjonen WWF og hvorfor det er viktig at vi bidrar.

-Gud har gitt oss en vakker planet med mange fine og morsomme dyr som vi MÅ ta vare på. Det var alle enig om. Så fikk barna to merker til skjerfet sitt, vannverket og pandamerket. De minner oss om den innsatsen vi har gjort for miljøet og havet, sier Kathrine til slutt.

Små og store tok en tørn med å fjerne plast på Alby-stranda. Her er det Karin Kuhr Myckland som bidrar.

TV-aksjonen på NRK 2020
går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.
Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

Bli digital bøssebærer!
Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærere. Den enkleste måten å engasjere seg på er å opprette en egen digital bøsse og samle inn penger i ditt nettverk.
Registrer deg på blimed.no ved å trykke her

Gjør bøssa personlig Del i nettverket ditt
Har du spørsmål om å være digital bøssebærer, eller om hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor? Ta kontakt med  din lokale fylkesaksjonsleder.