Bli konfirmant i Moss Frikirke

21.mai 2017

Nå er tiden inne for ungdom som ønsker å bli konfirmert neste vår å melde seg på Moss Frikirke sitt konfirmantopplegg. Det sier pastor Petter Lande Johansen, som håper mange unge vil følge et innholdsrikt og spennende opplegg gjennom høst- og vårsemesteret.

-Moss Frikirkes mål er å tilby ungdommer det aller beste konfirmantopplegget. Vi bruker mye tid og ressurser på dette fordi vi anser det som viktig. Moss Frikirke gjennomfører opplegget i samarbeid med andre Østfold-menigheter innen Frikirken.  Samlingene er på tirsdagskveldene fra kl. 18.00 til 20.00. Her har vi et veldig bra opplegg, og siden vi har forholdsvis små grupper, kommer vi også tettere på hverandre.

Kunnskap og kjennskap
-I Frikirken ønsker vi at konfirmantene skal få både kunnskap om- og kjennskap til Gud. For mange har konfirmasjonstiden gitt en nødvendig ballast for å møte livets mange utfordringer og gleder. Det er noe som er evig og uforanderlig. Noe som gir oss fotfeste i en verden i stadig forandring.
Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller beste og å ta dem på alvor. Vi har stort fokus på å inkludere den enkelte og har derfor jevnlige smågruppesamlinger, forteller pastor Petter Lande Johansen.

  • -De som ikke er døpt hos oss, må da ta med seg dåpsattest på første samling. Dersom de ikke er døpt, kan de likevel følge Frikirkens konfirmasjonsundervisning og ta del i konfirmasjonsfesten.

Kontakt gjerne pastor Petter Lande Johansen, tlf 91770115, epost:petlande@online.no om du vil bli konfirmant i Moss Frikirke våren 2018.