Klart for ny festivalsommer

21.januar 2022

Mye tyder på at det vil la seg gjøre å arrangere festivaler og sommerstevner i år. I hvert fall planlegger Frikirken for dette.

Synodestyret har bedt festivalkomiteen om å arbeide med fornyelse og relansering av Frikirkens årlige sommerfestival fram mot 2022. Målet er å blant annet å gjøre festivalen enda mer attraktiv for Frikirkens menigheter. Frikirken og FriBU vil arrangere en sommerfestival i uke 29 ( 20. -24. juli) på Stavern Folkehøyskole. Frik-festivalen vil bli arrangert på samme sted og til samme tid.

Misjonsløpet er en vanlig aktivitet når generasjonene samles i Stavern. Begge fotos: Budbæreren

FRIK-festivalen
er en festival for ungdommer fra hele landet som ønsker å få med seg årets happening! Festivalen i 2022 er 20–24. juli i Stavern, hvor dagene blir fylt med gøye aktiviteter, bading, sol, TRIBES, møter med bra lovsang og god forkynnelse.

Hvem er FRIK-festivalen for?

  • for deg som er mellom13 og 19 (inkl. de som er 12, og begynner i åttende til høsten)
  • for deg som kommer alene eller med en vennegjeng
  • for deg som tror på Jesus, eller ikke tror så mye
  • I 2021 ble de 200 plassene vi hadde til rådighet fylt opp! Sommeren 2022 er det ikke antallsbegrensning, så dra med deg alle vennene dine eller ungdomsarbeidet ditt på en helt RÅ ungdomsfestival.

·        Hjertet bak FRIK festivalen

  • Vi drømmer om å se ungdommer få et ekte og nært møte med Jesus, hvor de har det GØY og blir disippelgjort. Vi vil se at ledere og medarbeidere får utviklet seg i sin rolle eller sitt lederskap. Vi tror dette leder til at FRIK festivalen blir en ressurs for de lokale ungdomsarbeidene i alle landets frikirker. (Kilde Frikirken.no)
    Se promo-video for FRIK festivalen her: