Kjenner på kallet fra nord

6.juni 2021

I godt voksen alder bestemte Steinar Heien seg for å utdanne seg til prest, og nå er han sammen med kona Dagrun klar for en ny vikar-jobb, denne gang i Vardø. Under søndagens gudstjeneste i Moss Frikirke ble det avholdt en egen forbønnshandling i forbindelse med sommerens tjeneste i nord.

Bildet: Forbønnshandling for pensjonist-ekteparet Steinar og Dagmar Heien som denne sommeren skal gjøre tjeneste som prestepar i Vardø menighet i Den norske kirke.

Pensjonist-paret Heien skal denne sommeren tilbringe seks uker i Vardø, der Steinar skal tjenestegjøre som vikarprest. I en hilsen til sin menighet i Moss Frikirke var han tydelig på at han hadde et spesielt hjerte og et kall for Nord-Norge. Han har vikariert både i Harstad og Senja tidligere, og denne gang er det Vardø som har bedt ham komme.

 Vardø er en del av Varanger prosti, som er Norges østligste. Her er det totalt 7 prestestillinger i Den norske kirke, hvorav fem er ubesatt.
-Det viser at det er et stort behov for prester i dette prostiet, fortalte Heier, som hadde et sterkt ønske om å være med å formidle både håp og tro til innbyggerne i Vardø. Dette er en by som opplever fraflytting, en stadig eldre befolkning og tap av arbeidsplasser.

Under forbønnstjenesten
for ekteparet Heien deltok pastor og representanter fra menigheten i Moss, der det ble bedt om at de to må kjenne seg velkommen og atde skal oppleve å gå i ferdiglagte gjerninger. Det ble også lyst velsignelsen over de to.