Kjell Arvid ny eldste i Moss Frikirke

13.mars 2022

Ett år etter at Dag Frode Kolltveit takket for seg i rollen som eldste i Moss Frikirke og flyttet til Kristiansand er Kjell Arvid Austegard klar til å tre inn i rollen om ny eldste i menigheten.

-Jeg brenner egentlig for alle generasjonene, men nå kjenner jeg ekstra på behovet for å gå sammen med de som har gjort en stor innsats gjennom mange år, og som har betydd en forskjell for mange i menigheten, sier eldste Kjell Arvid Austegard.

Austegard har fram til nå vært med i menighetens lederråd, men ble på menighetens årsmøte forrige uke kalt til å være eldste. Det betyr at han nå i tillegg til pastoren er ordinert til å utøve ansvaret for forkynnelse, sakramentforvaltning og sjelesorg, planlegging av menighetens virksomhet og ha tilsyn med virkegrenene og godkjenne ledere i virkegrenene i menigheten. På menighetsmøtet ble Magnar Austvik valgt inn i menighetens lederråd.  (se egen sak)

Utdannet barnevernspedagog
49-åringen Kjell Arvid Austegard, opprinnelig fra Åseral i Agder, men nå bosatt i Våler, har vært en del av ledelsen i Moss Frikirke de siste tre årene. Han er utdannet barnevernspedagog, men har vært i tjeneste i Den norske kirke i Nord-Hålogaland i en rolle som kateket.  Han kan nå være en stedfortreder for pastor i kirkelige handlinger.  Som eldste får han dermed et overordnet åndelig ansvar i menigheten sammen med pastor.
Nå har Kjell Arvid sagt ja til å ta et utvidet ansvar for virksomheten i Moss Frikirke, ved å tre inn som eldste.

Villig til å ta ansvar
-Det er et ansvar å drive en menighet, og jeg så i ung alder at det er et stort behov for åndelige ledere som våger å ta steget opp til nettopp å lede.  Jeg mener jeg har vært tro mot dette kallet i ulike sammenhenger. Nå er jeg en del av Moss Frikirke, og nå var det behov for en ny eldste. Det er alltid noen aks igjen på åkeren. Bibelen forteller om Moabittkvinnen Rut som ba om å få gå ut på åkeren og sanke kornaks etter onnefolkene.  Jeg ønsker å være en av dem som går bak og sanker noen aks.
Jeg har hatt mange hjertesaker i menighetssammenheng. Jeg har jobbet mye med barn og ungdom og har hatt stor glede av det, sier Kjell Arvid.  

Se og bli sett
-Jeg brenner egentlig for alle generasjonene, men nå kjenner jeg ekstra på behovet for å gå sammen med de som har gjort en stor innsats gjennom mange år, og som har betydd en forskjell for mange i menigheten. Jeg ønsker å bidra til at de får gode dager etter mange år i tjenesten. Det handler om å se og bli sett.
Jeg mener medlemmene Moss Frikirke er flink til å se den enkelte, men vi kan bli enda bedre på dette. Vi trenger mange øyne som ser, og jeg vil gjerne være en av disse, sier Kjell Arvid Austegard.