Kathrine klar for arbeid i Moss Frikirke

9.oktober 2016

31 år gamle Kathrine Stampe ble i dag formelt vigslet som familiearbeider/trosopplærer i 75 prosent stilling i Moss Frikirke.  Familien ble ønsket varmt velkommen i menigheten.

innsettelse-stampe-014-kopi

Bildet: Kathrine Stampe ble bedt for av eldste Espen Andersen, Dag Frode Kolltveit, pastor Petter Lande Johansen og medlem av lederrådet, Kari Bakke Tretteteig.

Vigsling av en medarbeider i en frikirke-menighet er en høytidelig markering der både skriftlesning og forbønnshandling inngår.
I vigslingsritualet som ble lest står det blant annet: Når Herren nå betror deg denne tjenesten pålegger jeg og formaner deg at du i all din gjerning er trofast mot Gud og hans vilje. At du viser Kristi omsorg for nestens liv og velferd. At du skjøtter din gjerning med troskap og utholdenhet. At du selv legger vinn på å leve i bønn og studium av Guds Hellige ord så Gud alltid får lede deg slik han vil.

Tjeneste med troskap
I tillegg må den som innsettes også svare bekreftende på at hun «for Guds åsyn og i denne menighets nærvær vil utføre sin tjeneste med troskap ved den nåde Herren gir.»
Kathrine svarte ja på dette i den høytidelige seremonien før hun knelte og ble bedt for av eldste Espen Andersen, Dag Frode Kolltveit, pastor Petter Lande Johansen og medlem av lederrådet, Kari Bakke Tretteteig.

Kathrine begynte sin tjeneste 1.oktober og har fått et fint innredet kontor i Frikirkens lokaler. Hun er utdannet førskolelærer og er gift med Daniel, som arbeider i helikopterskvadronen ved Rygge Hovedflystasjon. Sammen har de barna Henrik på fire år og Hanna på tre år. Hele familien ble presentert for menigheten i dag. Familien bor i Larkollen.

Herren er med
I sin velkomsthilsen sa pastor Petter Lande Johansen at det kan være tøft å komme som ny medarbeider i en menighet med mange nye mennesker og med mange oppgaver som ligger foran.
-Å jobbe i en kirke er annerledes enn en vanlig jobb. Her handler alt om arbeid med mennesker.
Min hilsen til deg henter jeg fra profeten Haggai der Herren sier: Gå i gang med arbeidet! For jeg er med dere, sier Herren over hærskarene. Dette løftet ga jeg dere da dere dro ut av Egypt. Min Ånd er blant dere. Vær ikke redde!

Arbeider ikke alene
-Når vi arbeider i kirken arbeider vi aldri alene. Vi har alltid Gud med oss på laget, for vår tjeneste er ønsket av Gud. Bibelen er full av løfter til alle de som sier ja til kallet. De løftene skal vi ta med oss. Gud ber oss gå til arbeidet, og det gjelder oss alle, og vi trenger ikke være redde, sa pastoren, som ba menigheten vise den nye medarbeideren stor omsorg, være støttespillere og ta henne med i sine bønner.

Det er ingen tvil om at Kathrine er ønsket i menigheten, og hun og hennes familie kjente på varmen som møtte dem en kjølig høstdag i Moss.  Menighetsrådets leder Øystein Kjærnes overrakte blomster på vegne av menigheten og ba barna Henrik og Hanna sørge for at blomsten fikk vann og dermed kunne blomstre i lang tid.