Kari inn i lederrådet

2.oktober 2016

Kari Bakke Trettteig (bildet) er valgt inn i Moss Frikirkes lederråd for en periode på tre år.

For de som ikke kjenner Kari kan hun fortelle at hun er utdannet spesialpedagog, og jobber med ungdommer i videregående skole.

-Jeg er gift med Bjørn, og har tre flotte tenåringer. Jeg kommer fra en familie som er medlem av statskirken, og valgte å melde meg inn i Frikirken som ungdom. Jeg har vært aktiv i barnearbeidet i kirken, og er opptatt av hvordan vi tilrettelegger for å få barn og unge til å trives i kirken. Når jeg ble spurt om å sitte i lederrådet, ble jeg usikker på om jeg kunne bidra med noe der. Gjennom bønn og samtale har jeg kommet fram til at dette er en utfordring jeg ville ta. Jeg håper jeg kan få være med å gjøre kirken vår ennå bedre, og ser fram til arbeidet i menigheten, sier Kari Bakke Tretteteig