Jul i Frikirken

20.desember 2015

Mange er opptatt av at det ikke blir en hvit jul i år. Meteorologene har slått fast at vi må klare oss uten den vakre hvite rammen om årets julefeiring. Men vi har noe mye viktigere å feire i vår kirke.

For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder,
og hans navn skal være:
Underfull Rådgiver, Veldig Gud,
Evig Far og Fredsfyrste.

Julen markeres med to gudstjenester i Moss Frikirke. Vi ønsker deg velkommen til
Familiegudstjeneste julaften kl. 15.00
Høytidsgudstjeneste 1.juledag kl. 12.00