Jesus har gjort død til liv for deg

29.mars 2020

 

Her er søndagens prekentekst av pastor Petter Lande Johansen i Moss Frikirke. I dag er det 4. søndag i fastetiden  og bibelteksten leser vi fra Johannes 11. 45 – 53:

45 Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. 46 Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. 47 Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. 48 Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» 49 En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. 50 Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» 51 Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. 52 Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. 53 Fra denne dagen la de planer om å drepe ham

Når fortvilelsen råder
Teksten i dag er fortsettelsen av underet der Jesus vekker opp Lasarus fra de døde. Søstrene Marta og Maria opplevde at deres egen bror ble alvorlig syk, ja så alvorlig at utfallet av sykdommen endte med døden. Disse tre søsknene var venner av Jesus, ja ikke bare venner, men de var kristusetterfølgere. Det vil si at de var kristne og trodde at Jesus var Messias, altså Guds sønn, verden frelser. De hadde nok også sett noen av de undergjerningene som Jesus hadde gjort. I alle fall hadde de nok hørt om at Jesus kunne helbrede, for mens Lasarus ennå levde, så sendte de bud etter ham. Kom og hjelp oss Herre.
Så skjer det tragiske, Lasarus dør. Jesus kommer for sent. Når han og disiplene hans kommer frem, så har begravelsen allerede vært. Nå var alt håp ute. De hadde sendt bud etter Gud selv, men det hjalp ikke. Bønnen ble ikke bønnhørt. Derfor kommer fortvilelsen hos søstrene og når Jesus kommer er det ikke fritt for at de bebreider Jesus. Ja, Marta sier det ganske så tydelig til Jesus; Hadde du vært her, var ikke broren min død. Ingen ting er verre enn å miste den man er glad i.

Sorgen blir vendt til glede
Men så skjer det som ingen forventet. Jesus går til gravplassen og stiller seg opp foran graven til Lasarus og roper: Lasarus, kom ut! Da kom den døde ut. Lasarus var død, men ble levende på Jesu ord. Sorgen ble vendt til glede. Alt håp var ikke ute likevel. Jesus han hadde makt over døden og han har, makt over døden. Ja Jesus han gjør død til liv for oss.

Hvilken overskrift ville du valgt?
Det har hendt jeg har brukt denne bibelfortellingen med konfirmantene og etter å ha lest den ber jeg dem å lage en avisreportasje om hendelsen. Hva ville du ha skrevet dersom du hadde sett det som skjedde når Lasarus kommer ut av gravhulen. Hvilken overskrift ville du brukt?
Kanskje litt rart, tenker du, men dette har jo skjedd en gang. Lasarus var død og ble levende igjen. Jeg tenker at også vi ville blitt ganske så begeistret.

Ja hva ville overskriften vært i Moss avis? Kanskje det hadde stått; Lasarus kom gående ut av graven. Eller kanskje det hadde vært bilde av Jesus med følgende tekst: Denne mannen bringer håp til menneskeheten!
Ja jeg er ganske så sikker at vi også ville være ville av begeistring om vi så denne hendelsen og jeg tror nok at også vi ville blitt Kristusetterfølgere dersom vi fikk oppleve noe så stort. Og det var det som skjedde. Etter denne hendelsen så var det mange som begynte å følge etter Jesus. Og det er jo ikke noe rart. Her er det en mann som er herre over døden og han bringer håp inn i håpløsheten. Selvsagt ville de følge Jesus.

Så begynner påskens drama
Det er denne hendelsen som gjør at overprestene og fariseerne legger planer om å drepe Jesus. Jesus ble et problem. Det ble for mange som fulgte ham og som satte sin lit til ham. Men det de ikke vet, er at de selv er en del av planen. Ja overpresten Kaifas tenker at han er smart når han sier: «Dere skjønner ingenting. 50 Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Men, problemet blir løsningen.

 Syndebukken er valgt
Kaifas tenker at han legger en kjempeplan når han planlegger å drepe Jesus. Men sannheten er at det er Gud som allerede har lagt sin plan. For her trengs det en syndebukk for å frelse oss mennesker. Og det Gud gjør er å velge sin egen sønn til denne oppgaven. Jesus blir syndebukken (les om syndebukken i 3. Mosebok 16) Det er han som fører bort folkets synder, slik det står i Jesaja 53.6: Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.
Det var Gud som lot skylden ramme ham. Det var Guds plan å ofre seg selv. For hva hadde skjedd om Gud ikke ville se i nåde til oss: Jo vi ville gå til grunne, vi ville vært fortapt. Men takk og lov, så hadde Gud en plan og planen var det som skjer i påskens budskap. Nemlig at det er bedre at et menneske dør, enn at et helt folk går til grunne. Og der ser vi Guds kjærlighet til oss mennesker. Gud redder det som var fortapt. Gud kommer med håp inn i håpløsheten.

Eg ser at du er redd….
I dagens tekst vender vi altså blikket mot det mektige påskebudskapet. Jesus har vist sin makt og folket ble begeistret. Jesus kom med håp, håp om at han er sterkere enn døden. Likefult er vi her i dette livet med alle våre utfordringer og særlig kjenner vi på det i disse tider. Plutselig har en hel verden blitt rammet av et virus som skaper frykt, sykdom og død. Hvordan vil dette ende? Er Gud med oss i alt dette og kommer han tidsnok? Marta og Maria fikk kjenne på håpløsheten, men fikk også oppleve at Jesus kom med nytt liv.
Så kan det vel være slik for oss også. Vi er her mitt i en urolig verden. Vi vet ikke hvordan dette skal gå. Mange av oss kan kjenne på redsel og usikkerhet. Men Jesus er der og han ser oss. Ja han har gjort død til liv for oss, slik som Bjørn Eidsvåg sier i sin sang; Eg ser.  
Du kan høre sangen HER (hopp over annonsen)