Inviterer til årsmøte etter et krevende år

28.februar 2022

Årsmøtet i Moss Frikirke 9. mars gir mulighet for oppsummering og samtidig se framover. Årsmeldingen som legges fram er i sterk grad preget av pandemien, med mange og store utfordringer. Men det er også mye å glede seg over i menigheten, mener pastor Petter Lande Johansen.

Eldsterådet innstiller Kjell Arvid Austegard (t.v) som eldste for Moss Frikirke. Austegard er i dag medlem av lederrådet. Dette kommer opp som egen sak under årsmøtet 9. mars.

-Året 2021 har blitt historie og mange synes det er helt greit. Mange av våre gudstjenester og arrangementer har blitt avlyst, og mange har nok kjent på en viss frykt for smitte. Derfor har deltakelsen på de gudstjenester og samlinger som har vært avholdt også vært mindre enn normalt.
-Likevel håper vi at mange finner veien tilbake til kirken når pandemien er over, for det er godt å komme sammen som Guds familie. Det gjelder for store og små, unge og eldre, skriver Lande Johansen.

Samlinger for alle generasjoner
Til tross for at året 2021 har vært et år med mindre aktivitet, har vi likevel klart å innfri noen av målene vi satt oss i vår handlingsplan. Det var derfor en stor glede da seniortreffet startet sitt arbeid høsten -21. Frikveld, på tirsdager, der alle generasjoner inviteres til kirkemiddag med korøvelser for barn, har også vært et nytt tilskudd
-Vi har fortsatt mange drømmer og ønsker for menigheten, men la oss alle be om å få vandre i de gjerningene som Gud har lagt ferdige for hver og en oss, står det blant annet i årsmeldingen.

Ber om flere ledere
Det er en utfordring at menigheten står uten en eldste etter at Dag Frode Kolltveit flyttet fra Moss tidlig i 2021. Eldsterådet ønsker imidlertid å innstille Kjell Arvid Austegard som eldste for Moss Frikirke. Austegard er i dag medlem av lederrådet. Dette kommer opp som egen sak under årsmøtet 9. mars.
-Med kun én i lederrådet og to ansatte må vi innrømme at vårt arbeid først og fremst handler om å holde hjulene i gang. Det er blant annet mye arbeid å arrangere gudstjeneste hver søndag. I tillegg har vi også måttet bruke en del tid på å følge opp smittevernreglene som til enhver tid gjelder. Lederrådet er dypt takknemlig for alle de oppgavene som blir utført på frivillig basis her i menigheten. Det er ikke få dugnadstimer som blir lagt ned for at hjulene skal gå rundt, og det er ikke få penger som blir gitt for at Moss Frikirke skal kunne opprettholde sin aktivitet, skriver menighetens ledelse videre i årsmeldingen.

Nøkkeltall
Moss Frikirke består av totalt 241 medlemmer. Dette er en nedgang på 2 medlemmer sammenlignet med 2020.
Det er dette året avholdt totalt 36 gudstjenester med et snitt på 40 deltakere. Her har pandemien slått kraftig inn både på frammøte og antallet gudstjenester. For 2 år siden var det i snitt over 70 deltakere på hver gudstjeneste.
Årsmeldingen inneholder også rapporter fra de ulike gruppene og aktivitetene i menigheten. Menigheten satser fortsatt sterkt på arbeid blant barn og for barnefamilier. Rapport fra de ulike aktivitetene og tilbudene blir presentert på årsmøtet.

Økonomisk
er det fortsatt krevende tider for Moss Frikirke. Driftsinntektene kom opp i drøye 1,6 millioner kroner, men utgiftene ble på drøye 1,7 millioner kroner. Dermed ble årets underskudd på 110.000 kroner. Dette er likevel et bedre resultat enn forventet. Også for driftsåret 2022 er det forventet et driftsunderskudd. Behovet for fast givertjeneste er dermed stort, og alle medlemmer og venner av Moss Frikirke er oppmuntret til å gå inn på denne ordningen, som også gir rett til inntektsfradrag.

Årsmøtet skal i tillegg til å godkjenne årsmelding og regnskap også gjennomføre valg på eldste, diakon, kasserer og revisor.
Alle medlemmer oppfordres til å delta på årsmøtet, der det også blir anledning til samtale om menighetens muligheter og utfordringer.

Årsmøtet avholdes i Moss Frikirke 9. mars kl. 19.00