Inviterer til prosjekt-kor

29.januar 2018

-Det er viktig å holde sang- og musikkmiljøet levende i Moss Frikirke. Derfor er det flere i menigheten som ønsker å gjenreise korarbeidet. Det sier sang- og musikkentusiasten Trygve Stærk. Fredag 2.mars håper han mange interesserte vil stille opp i kirken for å vise sin interesse.

Det er mange i Moss Frikirke som har gode og glade minner fra korsang og som nå savner et tilbud. Trygve Stærk tror at et kormiljø også kan være med å hjelpe nye mennesker inn i menighetsfellesskapet.

Kjente og kjære sanger
-Derfor er vi en liten gruppe, som etter samråd med eldsterådet, har dette initiativet, forteller Trygve Stærk. Sammen med seg har han blant andre Kjell Stubberud, som ofte er å se på pianokrakken i Moss Frikirke.
Sammen vil de hente fram kjente korsanger og de jakter også etter en person som kan påta seg dirigentrollen. Så får vi se om dette er liv laga, sier de to.

Første samling
blir dermed fredag 2.mars kl. 19.00-21.00, lørdag 3.mars kl. 12.00-15.00 og dersom det er grunnlag for det, vil prosjektkoret tilby seg å synge under gudstjenesten søndag 4.mars etter en siste korøvelse fra kl. 09.30 denne søndagen.

Noen føringer
Sangene vil fortrinnsvis bli hentet fra menighetskorets og ungdomskorets tidligere repertoar, eller på det nivået som disse korene lå på.
-Det musikalske nivået skal ikke stresse noen, men vi tar oss selv såpass på alvor at vi vil gjøre vårt beste. Her ønsker vi også at sangøvelsene skal bli hyggelige, sosiale samvær, med enkel servering.
I første omgang prøver vi oss med prosjektet den første helgen i mars, og så ser vi an om dette er liv laga, sier Trygve Stærk. Selv mener han dette kan være et viktig bidrag for å få med seg flere inn i menighetens fellesskap.

Bli med!
Kan du tenke deg å bli med er det bare å ta kontakt direkte med Trygve Stærk på tlf 918 54 813 eller på epost: ak-staer@online.no