Hvem blir din hedersgjest denne julen?

13.desember 2020

Det er fortsatt slik at vi ikke kan samles til gudstjeneste og Moss kommune har forlenget nedstengningen til og med 21. desember. Om vi får lov til å samles i julen vil vi få vite 18. desember. Pastor Petter Lande Johansen kommer her med sine refleksjoner over prekenteksten for 3.søndag i advent.

Prekenteksten for 3. s. i advent står skrevet i Lukas 3. 7 – 18, og det er en tekst som utfordrer oss og gir grunnlag for refleksjon, mener Petter Lande Johansen.

Her kan du lytte til dagens preken over Lukas 3.7-18

Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? 8 Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. 9 Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.» 10 «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. 11 Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» 12 Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?» 13 «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han. 14 Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres.» 15 Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. 16 Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. 17 Han har kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Hveten skal han samle i låven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.» 18 Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet for dem.

«Storrengjøring for kongen»

I 2016 var Sarpsborg by 1000 år. Byen ved fossen ble grunnlagt av Olav den Hellige og det var han som også har mye av æren for at Norge ble et kristent land. Når vi ser tilbake på metoden han brukte, så var den vel ganske så brutal. Men på mange måter kan vi si at han var veirydder i Norge. Han ryddet vei slik at folket fikk et møte med den treenige Gud. Under by jubileet kom kong Harald på besøk og forberedelsen til disse festdagene var ikke overlatt til tilfeldigheter. Nei, kommunen startet i god tid. Byen skulle skinne og til og med så ble det bygd en ny brygge hvor kongeskipet kunne legge til. Det var storrengjøring for Kongen. Han var hedersgjesten. I dagens tekst møter vi Johannes, veirydderen. Hans tjeneste var å rydde vei for kongen. Han skulle forberede folket slik at de mottok Jesus med den verdighet som han fortjener. Men når vi leser teksten, så kan man undres om han «tok for mye Møllers tran?» For han er ikke nådig og han legger ikke noe mellom. Johannes kaller en spade for en spade, men hvorfor kommer denne teksten nå? Det er jo snart jul og det er jo ikke lenge til feiringen starter. Ja for noen har den kanskje alt begynt. Så kommer denne Johannes med denne forstyrrende teksten og ødelegger litt av julefreden som vi i disse dager jakter etter.

Det er kongen som kommer
Men kanskje det er nødvendig med så kraftige ord? Kanskje det må til for at vi skal høre etter? Kanskje vi virkelig trenger å bli utfordret? Det er jo kongen som kommer – Gud blir menneske og kommer til vår jord. Det er han vi feirer – Jesus Kristus. Så da er det kanskje på sin plass å spørre; Hvem er hedersgjesten i min feiring og hvordan forbereder jeg meg til en jul der Gud er i fokus?

For egen del så styrer og steller jeg, men hvem gjør jeg det for og hvordan prioriterer jeg? Veirydderen Johannes taler rett inn i folkenes hverdag. Han utfordrer dem på verdier og hvordan de prioriterer i livene sine. Ja han sier det ganske så konkret. Den som har to kjortler skal dele med seg og de som har mat skal gjøre det samme. Johannes går hardt ut, – men den som vil hylle Jesus og de som vil følge ham, – de kan ikke bare tenke på seg selv. For hva var det for et budskap fredskongen kom med? Jo han kom med fred, håp og oppreisning og han kom til de som var nedbøyd. Han kom til de utstøtte, til tollere og syndere og hans budskap var følgende: Den som elsker meg, elsker også sin neste. Det var det Jesus sa. Den som elsker Jesus, elsker sin neste. Kongen kommer og han kommer både deg og meg og det er han vi skal feire.

Hvem steller du i stand for?
Det er 3. søndag i advent. Det er tredje søndag i forberedelsestiden og de aller fleste er vel i gang med alle gjøremålene. Kanskje noen kan kjenne på litt stress og mas. Kanskje vi i denne tiden trenger noen ransakende ord. Kongen kommer, men er det han vi steller for? Kanskje vi trenger å stoppe opp litt og tenke etter. Kanskje vi trenger å være litt selvransakende? Hvem blir min hedersgjest denne julen? Så Johannes var utfordrende og det var jo nettopp det svar var hans oppgave. Han skulle utfordre, han skulle rydde vei og kanskje han får han oss til å tenke annerledes også. Kanskje burde vi som skal feire kongen også hylle de svake iblant oss. For aldri før har vi hørt at så mange oppsøker frelsesarmeen eller andre veldedige organisasjoner for å få mat og hjelp, enn denne julen. Aldri før har det vært så mange som sliter før en julehøytid. Så blir spørsmålet om vi har tatt det inn over oss? Gjør vi noe med det? Hva hadde Johannes sagt til oss? Det er snart jul, men hvordan skal vi hylle kongen denne julen? Johannes sin oppfordring er klar. Den som har to kjortler skal dele og de som har mat skal gjøre det samme. Julegrytene står der i år også, men legger merke vi dem?

La oss be: Himmelske Far, takk for at vi snart skal få feire jul. I dag ber vi deg særlig for dem som gruer seg til denne høytiden. Kom med din fred. Herre, vi takker deg for alle dine gaver til oss, hjelp oss å gi gaver til de som virkelig trenger det. Jesus Kristus, takk for din kjærlighet. Hjelp oss å gi den videre til de som vi møter på vår vei.

Her kan du lytte til en forholdsvis ny, men flott adventsang. Den heter Solbarn, jordbarn:https://www.youtube.com/watch?v=OXEnbx9Q9CE