Hjelp oss med renhold og maling av kirken

23.mai 2022

I mange år har det vært tradisjon at menighetens medlemmer har bidratt med renhold av kirken. Det er noe som må gjennomføres jevnlig. I tillegg skal kirken nå også males utvendig for å sikre et godt vedlikehold. Her trengs dugnadshjelp.

Vasketjenesten har selvfølgelig vært en frivillig ordning, der det er satt opp «vaskelister».  Kirken har de siste årene engasjert et renholds-byrå til å bidra med vasking. Da er det medlemmer som har betalt for dette.

Medlemmer som av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å vaske, har betalt et beløp på 400 kroner pr person i halvåret, som går til å dekke fakturaene fra renholdsbyrået.

-Nå er det behov for flere frivillige i denne tjenesten, forteller «vaskegeneral» Anne Sophie Wibye, som håper flere i menigheten kan delta.  Hun setter stor pris på at noen tar kontakt med henne på telefon 959 93 389 enten de kan bidra økonomisk eller eventuelt sette seg opp på vaskeliste.

Kirken må males
Mandag 30. mai blir det på nytt dugnad med maling av kirken utvendig. Send SMS eller epost til Petter Lande Johansen 917 70 115 eller  petlande@online.no
dersom du har anledning til å bli med på dugnad denne mandagen eller en annen dag fram til og med torsdag neste uke.