Her er semesterprogrammet for Moss Frikirke

15.januar 2021

Selv om all aktivitet foreløpig er stengt ned i Moss har lederrådet i Moss Frikirke utarbeidet et semesterprogram for første halvår 2021. Lederrådet håper myndighetene letter på restriksjonene og at menighetslivet kan gjenopptas så snart som mulig.

Den dagen nasjonale og lokale myndigheter letter på restriksjonene vil det utarbeidede programmet for menigheten tre i kraft. Lederrådet oppfordrer alle til  å følge med her på menighetens hjemmeside og på på våre Facebook-sider. Her vil vi til enhver tid legge ut oppdatert informasjon. Denne finner dere i kalenderen på førsteside og i hovedmenyen helt oppe til høyre.

På hjemmesiden og på Facebook vil det hver søndag også bli lagt ut pastorens refleksjoner om søndagens tekst. Dette kommer både i skriftlig form og som lydfil.

Semesterprogrammet kan lastes ned her

Det blir gudstjenester og søndagsklubb hver søndag når restriksjonene oppheves. Hver måned arrangeres det BliMe gudstjeneste som er menighetens familiegudstjeneste. I tilknytning til denne gudstjenesten blir det også familiespeiding ute i det fri.  Barnekoret Jubel er foreløpig satt på vent inntil Covid-19 situasjonen blir mer avklart. Dette av smittevernhensyn både for familiene og for kor-lederne.

Hver tirsdag inviteres du til menighetens bønnetime kl. 19.00
Ungdomsklubben møtes hver første og tredje fredag i måneden.

Menighetens årsmøte
vil etter planen bli avholdt onsdag 10.mars kl. 19.00. Det er viktig at menighetens medlemmer noterer seg denne datoen.

Påskegudstjenester
Etter planen blir det nattverdgudstjeneste på Skjærtorsdag 1.april, etterfulgt av pasjonsgudstjeneste på langfredag og med felleskirkelig korsvandring på ettermiddagen. 1.påskedag inviteres du til Høytidsgudstjeneste

Konfirmasjonshelg
Menigheten har i år seks konfirmanter og konfirmasjonsgudstjenesten blir i år søndag 25.april.

Ordningen med kirkeskyss fortsetter. Det betyr at de som har behov for skyss på søndager kan ringe 90233969 hver søndag kl. 10.00.