Oppdaterte smittevern-planer i Moss Frikirke

18.juni 2020

OPPDATERT: Moss Frikirkes lederråd har 17.juni oppdatert menighetens lokale smittevernplaner. Selv om det nå er åpnet for samlinger med inntil 200 deltakere har Moss Frikirke satt et øvre tak på 150. Dette for å overholde èn meters regelen. Det er viktig at menigheten setter seg inn i innholdet i planen og forholder seg til denne, sier leder i menighetsrådet, Espen L. Andersen.

Andersen er også menighetens smittevernleder og har et spesielt ansvar for å sikre at planen følges opp i praksis.

Ingen påmelding, men registrering
Totalt antall som kan delta, inkludert medvirkende, er altså satt til 150 personer av lederrådet. Dette på grunn av èn meters regelen for avstand. Det er ikke lenger nødvendig med påmelding, men det er viktig at alle som deltar lar seg registrere ved ankomst. En av kirkevertene tar seg av dette når dere kommer inn i kirken.

Denne lokale smittevernplanen
er utarbeidet av Moss Frikirkes lederråd, med utgangspunkt i Norges Kristne Råds (NKR) smittevernveileder samt innspill fra Moss Frikirkes diakoner.

Du kan lese de oppdaterte smittevernreglene for Moss Frikirke her: 

smittevernplan moss frikirke juni
svp tillegg bønnemøte juni

-Personer i risikogrupper  rådes til å vurdere selv om de bør delta eller ikke. Vår menighet er selv ansvarlig for å vurdere om tilfredsstillende krav til smittevern er oppfylt. For å sikre ivaretakelse av smitteverntiltakene er det viktig med koordinering og godt samarbeid mellom personene som er involvert i gjennomføringen av arrangementene. Husk at du ikke skal komme til kirken dersom du er syk eller kjenner på symptomer.