Har du olje på lampen eller er troen sluknet?

21.november 2021

Har jeg olje på lampen min? Hvordan står det til med min tro. Er jeg beredt? Eller har troen egentlig sluknet? Vet vi hvordan vi etterfyller lampen vår? Det var fire direkte og sentrale spørsmål pastor Petter Lande Johansen stilte under søndagens gudstjeneste i Moss Frikirke på Domssøndagen, også kalt for Kristi kongedag.

Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’   Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand.  

Prekenteksten for domssøndag står skrevet hos Matteus 25. 1 – 13
Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.  2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke.  3 De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje.  4 Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene.  5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.
     6 Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’  7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand.  8 Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’  9 ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’
    10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. 
11 Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ 12 Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’
    
13 Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

«Vær våken!»
Det er ropet som fyller denne dagen Ennå er det tid – gjør dere rede! Det er tid for selvransakelse. Jesus forteller en lignelse om brudepikene. Noen var kloke, og noen var uforstandige. De uforstandige gikk tom for olje og dermed kom de for sent til festen. Vi kjenner igjen denne problemstillingen fra Bergprekenen. Der snakker Jesus om den kloke mannen som bygde huset sitt på fjell. Den uforstandige bygde huset sitt på sand. I dag gjelder det samme – det gjelder å være klok. Brudgommen kommer snart – Han er klar for å hente sin brud. Det er snart tid for fest! Jesus snakker om tiden som skal komme, om dommen og om Guds tilbud om nåde.

Innenfor eller utenfor
Lignelsen stiller tilhørerne ovenfor to valg. Her blir man enten med inn til festen. Eller man stiller seg selv utenfor. Det er ikke noe tredje alternativ. Det er innenfor eller utenfor, Men, legg merke til at det ikke er brudgommen som plasserer noen utenfor. Nei, alle får det samme tilbudet. Alle var ønsket som brudepiker – oppdraget var likt for dem alle. De skulle lyse og vise vei for brudgommen når han kom. Når han kommer, nei det vet ingen av dem. Men de måtte være beredt. For ingen kjente dagen eller timen. Derfor måtte de våke, slik at de ikke gikk tom for olje. Ingen vanskelig oppgave, det gjaldt bare å være klok. Det gjaldt å bygge huset sitt på fjell.

Dårlig gjort?
Dårlig gjort, kan man fort tenke. Hvorfor kunne ikke de kloke brudepikene dele med seg? De kunne vel vist litt solidaritet. De kunne vel hatt litt medfølelse Nei. Man kan ikke leve på andres tro. Denne lignelsen er en advarsel om miljøkristendom.
Miljøet er viktig. Fellesskapet har sin viktige funksjon. Ja, de helliges samfunn har stor betydning for vårt åndelige liv. Menigheten skal hjelpe hverandre slik at vi tar kloke valg. Vi skal hjelpe hverandre frem til troens kilde. Slik at hver og en kan drikke selv av livets kilde. For vi har ikke noe annet å dele enn det vi selv får fra kilden. Det vi har, det får vi av Kristus – og han er rik nok for alle som påkaller ham. Altså, man kan ikke leve på andres tro. Vi kan og skal hjelpe hverandre frem til nådens kilde. Men hver og en må drikke selv.
Med andre ord er det ikke nok å være en del av miljøet – det kristne fellesskapet.
Derfor må vi alle ransake oss selv. Har jeg olje på lampen min? Hvordan står det til med min tro. Er jeg beredt? Eller har troen egentlig sluknet? Vet vi hvordan vi etterfyller lampen vår?
De kloke brudepikene var ikke usolidariske. De ønsket ikke de uforstandige noe vondt.
Men de visste bare så inderlig vel at kraften som holdt liv i deres egen tro, ikke var hos dem selv. Det var ikke av egen kraft at deres lamper lyste. Kraften til deres indre lampe kunne ikke hentes hos dem. For denne kraften finnes kun hos Gud Derfor var det ikke dårlig gjort.
De kunne ikke si annet enn at de selv måtte gå og hente olje. For kraften – troens kraft finner vi kun ved nådens kilde.

Derfor:
«Vær våken!» – er ropet som fyller denne dagen. Ennå er det tid – gjør dere rede! Være kloke. Ha rett fundament. Bygg deres hus på fjell. Søk inn til troens kilde – nådens kilde

Så kan vi spekulere i hvorfor dommen må være så hard. Hvorfor må noen stenges ute? Ja, vi kan fort få tanker om at Gud er ubarmhjertig når denne teksten leses alene. Men, Bibelens budskap forteller noe helt annet. Ja, dommen er reel – dette bekrefter også Jesus. Men det er ikke dommeren det er noe feil med. Det er ikke Gud som er ubarmhjertig. Nei- Gud er en barmhjertig Gud. Gud er en nådig Gud.
Det er jo nettopp derfor Gud sender sin egen sønn til vår jord. Og det er jo dette som er det sentrale i Bibelen formidling. Og det er jo derfor Johannes 3.16, blir kalt for den lille bibel
For der står nettopp dette. Gud skal en gang dømme verden, men av medlidenhet så sender han sin frelse. Fordi han er en nådig Gud, så vil han så inderlig gjerne frikjenne oss på dommens dag
Så hør hva som står Johannes 3. 16-18:

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Den som tror på ham bli ikke dømt!
Jesus bekrefter dette i Johannes 5. 24:
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.
Derfor kan vi ikke si at Gud er en ubarmhjertig gud. Nei, for i sin nåde sender han Jesus. Og i tillegg sier han:

VÅK!!
Gud vil så gjerne at vi alle kommer før festen starter. Derfor minner han oss på viktigheten av å ha olje på lampen. At vi henter kraften der kraften finnes – før det er for sent. For det er så lett å sovne – å glemme – å miste fokus. Så våk da – for ingen kjenner dagen eller timen.

Kongen kommer!
Så blir denne dagen også kalt for Kristi kongedag. Dagen minner oss om, at en dag kommer kongen. En dag skal han hente sin brud, som er Guds menighet. Ja, da skjer dommen. Men vi må ikke glemme at den dagen blir vi hentet hjem, – hjem til Far

Ja, engang mine øyne skal
se Kongen i hans prakt;
få tilbe i hans tempelhall
hans nåde og hans makt.
I et krystallklart hav av lys
forsvinner tidens natt og gys,
forvandlet blir hver gåte her
til lovsangsjubel der.

Så er jeg frelst, så er jeg fri,
så har jeg vunnet frem.
Så er min strid med ett forbi,
så er jeg i mitt hjem,
det hjem min Frelser lovet har
hver den som korset med ham bar,
Guds paradis, vårt rette hjem,
det ny Jerusalem.