Har du fått med deg nyheten? Han er stått opp!

20.april 2019

Du er hjertelig velkommen til å feire at  Jesus er stått opp. 1.påskedag inviterer vi deg til høytidsgudstjeneste i Moss Frikirke kl. 11.00.

Du er hjertelig velkommen til å feire at  Jesus er stått opp. 1.påskedag inviterer vi deg til høytidsgudstjeneste i Moss Frikirke kl. 11.00.

Påskedagen er den viktigste dagen i den kristne kirke. Jesus står opp fra de døde, og det feirer vi hver søndag i gudstjenesten. Søndag er «den første dag uken» – og en god begynnelse på en ny uke, selv om moderne kalendere lar hver uke begynne med mandag.

Alle evangeliene forteller at noen kvinner kom til graven på påskemorgen for å stryke velluktende olje på Jesu kropp. Men de finner graven tom, og en engel forteller dem at Jesus har stått opp fra de døde. Kvinnene forteller deretter det de har opplevd til disiplene.

Selve oppstandelsen står det ikke noe om i Det nye testamentet, men vi leser at det har skjedd og om den betydningen dette fikk for Jesu tilhengere og svært mange andre. Den tomme graven er beviset på at Gud har oppreist Jesus fra de døde, at Jesus lever og at dødens makt er brutt.

Søndagens tekst
Her er teksten for 1.påskedag, som pastor Petter Lande Johansen taler over:  Joh.20. 1-10:

Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. 2 Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» 3 Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. 4 De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. 5 Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. 6 Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, 7 og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. 8 Da gikk den andre disippelen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. 9 Fram til da hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. 10 Disiplene gikk så hjem.

Han er oppstanden, halleluja

Han er oppstanden, halleluja! Lov Ham og pris Ham, halleluja!
Jesus, vår frelser, lenkene brøt, Han har beseiret mørke og død.

Lov Ham og pris Ham, vår Frelser og venn!
Han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår frelser er her.

Tre dager dødens fange Han var, før Han sto opp, og seiren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel Han gikk. Frelse og fred ved Jesus vi fikk.

Engelen ropte: Frykt ikke mer! Han som du søker er ikke her.
Se, der er stedet, hvor Han ble lagt. Han har stått opp, som selv han har sagt.

Gå og fortell at tom er Hans grav. Livet han vant, da livet Han gav.
Gav det for oss og kjøpte oss fri. Frelse og fred Han alle vil gi.

Bernhard Kyamanywa