Har du fått ånden over deg?

23.mai 2021

-Har du fått ånden over deg? Spørsmålet ble stilt på NRK da en reporter gikk ut på gata for å høre hva folk visste om pinse. Det var utgangspunktet for talen til pastor Petter Lande Johansen under høytidsgudstjenesten 1.pinsedag.

Prekenteksten for 1. pinsedag står skrevet Hos Johannes 14. 15 – 21:

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
    21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Liten kunnskap om pinsen
Av de spurte så var det ikke så mange som hadde så mye kunnskap om pinse. Mange var inne på det, men mange var det vi kan kalle «ganske grønne». Det var lite kunnskap og kjennskap til pinse. Og når en fikk høre oppfølgings-spørsmålet, så sa han; Ja da begynner jeg å vaske.

Med andre ord, å få ånden over seg er, er en del av dagligtalen vår. Mange har lite kunnskap om pinse, men likevel bruker de utrykk fra som, å få ånden over seg.
Og det er jo derfor vi feirer pinse. Fordi vi markerer at vi fikk Den Hellige Ånd. Men i dagligtalen brukes det når noen får ekstra energi eller kraft til å utføre en oppgave – som for eksempel å vaske huset.

Særlig når det er oppgaver som er kjedelige eller som det kreves litt ekstra av oss. Altså man får en kraft eller energi når noe er krevende. Faktisk har jeg ikke koblet dette uttrykket til pinse før. Jeg har på en måte aldri tenkt over det. For også jeg har nok brukt uttrykket; Jeg fikk ånden over meg. Men dette dagligdagse uttrykket beskriver jo pinse og Den Hellige Ånd på en god måte.
Pinse – jeg fikk Ånden over meg!

Jeg kommer til dere!
Dagens tekst er hentet fra Jesu avskjedstale til disiplene. Johannes 14 starter med ordene; La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg (Joh. 14.1)

Disiplene var redde og engstelig – ja de var tynget av sorg. De ble bekymret når Jesus forteller at han skal forlate dem. Det er inn i denne settingen vår tekst kommer,og ordene er til trøst og oppmuntring. Ja hele kapittel 14 hos Johannes bringer håp til sorgtunge disipler. Og i vår tekst i dag så sier Jesus – JEG KOMMER TIL DERE! Altså, ikke frykt – vær ikke bekymret – dere vil ikke bli forlatt.

Jeg kommer til dere!. Jesus sender ikke noen andre – det er han selv som kommer til dem. Og disse ordene er like mye til oss . For kanskje vi kan ha følt på de samme følelsene.

Vi kan ha følt oss ensomme – hvor er du Gud?
Vi kan ha følt oss maktesløse og kraftløse.
Vi kan ha kjent på bekymringer og motløshet.
Og ordene han sier til disiplene, de sier han også til oss: Jeg kommer til dere!

La ikke hjertet bli grepet av angst.
Tro på Gud og tro på meg (Joh. 14.1)

Altså mist ikke motet – hold fast på Ham – for han kommer til oss. Så husker vi hvordan Jesus kom til redde og motløse disipler etter oppstandelsen. Disiplene var redde for jødene og derfor hadde de låst seg inne. Og da kommer Jesus til dem og vi leser fra Johannes 20. 19 -22:

Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20 Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. 21 Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» 22 Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd.

Midt i sorgen og fortvilelsen kommer Jesus til dem med sin fred. Så ånder han på dem og sier: Ta imot Den Hellige Ånd. Hva er det som skjer? Jo de fikk Ånden over seg. Jesus kom til dem med fred, kraft og styrke. De fikk en kraft fra det høye – en kraft til å ta fatt på oppgaven. Der og da skjedde det som vi bruker i dagligtalen Jeg fikk ånden over meg.. Det kom en kraft og energi – fra det høye.

Talsmannen
Så viser dagens tekst hvilken omsorg Jesus har for sine disipler. Og da er du og jeg regnet med. For bare hør på ordene Jesus sier: «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn». I denne setningen ligger det masse omsorg. Og for bare et par søndager siden så talte jeg nettopp om dette med Guds foreldreomsorg.

For å vise sin kjærlighet til oss mennesker, så sammenligner Gud seg med både en far og en mor som elsker sine barn. I dag så sier han: Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Min omsorg og kjærlighet vil vedvare, sier Jesus. Selv om dere ikke ser meg, så kommer jeg til dere som, talsmannen. Og ordet talsmannen kommer av et ord som betyr: «En som er kalt til noens nød». Altså, Talmannen er en som kommer til noen som er i nød Ja, vi kan tenke oss at vi er på havet og kommer i havsnød. Hva gjør vi da?
Jo vi tilkaller redningsskøyta  – som kommer for å redde og berge oss. Eller for å slepe oss til land.
Talsmannen – er han som kommer til oss i vår nød. For Jesus lar oss ikke bli igjen som foreldreløse barn – han kommer til oss . Og hva sier han: Jo, fred være med dere – så åndet han på dem. Og de ble fylt av en ny kraft – en kraft fra det høye

Jeg fikk Ånden over meg!
Så er heller ikke vi foreldreløse barn – Nei, Jesus kommer til oss. Og tenk, i dåpen så fikk vi Den Hellige Ånd. Ånden kom over oss… og tok bolig i våre liv. Han som kommer til de som er i nød – han bor i oss . Og han vil gi oss av sin kraft og sin styrke. Han vil veilede oss, dag etter dag.
For slik sier Jesus det i Johannes 14. 26:

Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Så kanskje vi i enda større grad bør si:Jeg fikk Ånden over meg!

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir, en sann Gud, fra evighet og til evighet.