Håp i en vanskelig tid også i Kina

22.november 2020

Mange har etterlyst informasjon fra Silkeveien, der også Moss Frikirke er en aktiv partner i samarbeidet Kina-Norge-Taiwan. Her kommer en oppdatering om situasjonen.

Virksomheten i menighetene rundt Ankang har i vår vært stengt ned p.g.a. smittefare. Men de kristne har vært i regelmessig kontakt med hverandre på nettet. Evangelistene og de eldste delte menigheten mellom seg og ringte dem hver uke for å høre hvordan de hadde det og oppmuntre dem. Fra juli begynte de å samles i kirken igjen og forsamlingen er omtrent den samme som før pandemien.
13.oktober giftet to av de unge seg i kirken i Ankang. Begge har vært med i ungdomsarbeidet i kirken. Det ser at det er viktig med unge kristne familier. Det gjør det lettere å få nye unge med seg til kirken.

Kirken i Ankang er et staselig bygg, som var stengt en periode tidligere i år, men som nå er gjenåpnet, ifølge rapportene fra foreningen Silkeveien.

Påsken er den høytiden de har pleid å ha dåp i kirken, men det kunne de ikke i år. Flere har gått til dåpsundervisning, og så har de hatt dåp flere søndager i august og september. Den yngste som ble døpt var 19 år.

Menigheten i Hanyin har fått tilbake halvparten av den kirketomta som de hadde fra misjonstiden. På den delen de har overtatt var det de senere årene åpnet en restaurant.  Lokalene er derfor fine for kirken å drive sitt arbeid i. Menigheten teller nå ca. 100 medlemmer. Også i Hanyin har det vært dåp i september. En mann på vel 70 år ba om å bli døpt. Han fortalte: «Jeg har vært kristen hele livet, for jeg vokste opp sammen med bestemor, og hun var en varmhjertet kristen. Bestemor var en av kristne i den gamle menigheten da misjonærene Nora og Nils Lian bodde her i byen.»

Guds ord bærer frukt i sin tid!
Menigheten i Hengkou har måtte skifte tak på alle husene på stedet. Et av husene var fra misjonens tid. Nå er de gamle taksteinene byttet ut med takplater. Det bevarer husene til videre bruk. 80 000 Rmb kostet denne reparasjonen. Menigheten driver et aktivt arbeid med gudstjeneste på søndag og bibelstudie og bønn en dag i uka. De har en aktiv besøkstjeneste gjennom uka.
Allerede i et par år har det ikke i noen av menighetene vært mulig å drive vanlig søndagsskole, men det er organisert «barnepass». De merker at det er flere restriksjoner, men det virker som at frimodigheten deres er uforandret!

19-23. oktober er 10 av lederne i menighetene på seminar i Hanzhung. Hovedtema for seminaret er: «Hvordan forkynne evangeliet i vår tid.» Der møtes representanter fra alle menighetene i søndre Shaanxi provins. Talerne er lærere fra bibelskolen i Xian og pastor Wang Jun, leder for det kristne rådet i provinsen.

XIAN
Bibelskolen i Xian måtte i vårhalvåret sende studentene hjem, men fortsatte undervisningen på nettet. Ingen av dem har vært syke, og nå har de startet opp igjen med 58 nye studenter på skolen. De kan bare oppholde seg på skolen, og dette året blir ingen utplassert i menigheter i helgene. Undervisningen går som normalt, og de har et godt fellesskap. Studentene kommer fra hele Shaanxi provins og noen fra naboprovinser, da det ikke fins andre åpne bibelskoler lenger vest i Kina.
En av studentene er fra Hanyin menighet. Hun skal etter dette året tilbake til menigheten sin og tjene der. (Bildet)
Guds rike vokser! Vi fortsetter å takke og be for våre søsken i Kina. Må Gud med sin Ånd velsigne dem og lede dem til de mange mulighetene de har til å vitne om Jesus, heter det i nyhetsbrevet fra støtteforeningen Silkeveien.
Bjørn Angell er kontaktperson for dette samarbeidet i Moss Frikirke.