Gudstjeneste av barn og unge – for alle

21.mai 2017

Moss Frikirkes barneklubb Globus satte et sterkt preg på søndagens gudstjeneste 21.mai. Sammen med ledere og representanter fra menighetens ungdomsklubb både komponerte og gjennomførte de en flott gudstjeneste som gjorde inntrykk på unge og eldre.

Trioen Kathrine Stampe, Kirsti Mjelde og Kari Tretteteig hadde regien av helgens store barne- og ungdomssatsing i Frikirken. Det begynte med forberedelser og overnatting for Globus-barna i menighetssalen i frikirken. 13 barn, fem ungdommer og tre voksne startet med å lage pizzaer til kveldsmat, fordelte oppgaver til de ulike gudstjenesteleddene, med bønner, sang- og danseinnslag, kollekten og dagens preken som også inkluderte skuespill.

Kvelden ble avsluttet med hjemmekino og lørdagsgodt, og søndag morgen var det hyggelig fellesskap rundt frokosten med andakt og sluttføring av forberedelsene til gudstjenesten.

Barnas eget uttrykk
Familiearbeider Kathrine Stampe mener det er viktig at barn og unge kan være aktive deltakere også i en gudstjeneste og vise hva de kan. Budskapet om Jesus blir ekstra tydelig når det kommer gjennom barnas uttrykksmåter. Det er fint å dele budskapet på barnas premisser også, mener hun.
Kathrine Stampe, Kirsti Mjelde og Kari Tretteteig er glad for at menighetens eldre medlemmer aktivt støtter opp om dette arbeidet.
Moss Frikirke har i sin handlingsplan vært tydelig på at menighetens hovedsatsingsområde er barn fra 0 – 12 år og deres foreldre. Dagens gudstjeneste var en synliggjøring av at dette arbeidet nå er godt i gang, og småbarnsfamilier skal vite at de er varmt velkommen til Moss Frikirke.

IMG_4048

Medlem i Ungdomsklubben, Vetle Mangrud, holdt dagens preken, der han på en flott måte gjenfortalte fortellingen om Jesu første under da Jesus deltok i et bryllup i Kana og gjorde vann til vin.
Martine Refsnes ledet dansegruppa som bidro til å visualisere en av fellessangene.

Martine Refsnes ledet dansegruppa som bidro til å visualisere en av fellessangene.

Martine Refsnes ledet dansegruppa som bidro til å visualisere en av fellessangene.

I tillegg deltok barnesang-gruppa med egen sang. Globus-medlemmene sto for dagens tekslesning, de framførte dagens kirkebønn, og de sørget også for å samle inn kollekten.
Pastor Petter Landes eneste oppgave denne gang var å lede nattverd handlingen, for øvrig sammen med Martine Refsnes.