Godt fornøyd med givertjenesten

30.mai 2017

Etter årets fire første måneder viser regnskapstallene at givertjenesten i Moss Frikirke ligger foran budsjett. – Dette er vi svært takknemlig for, sier leder i menighetsrådet, Øystein Kjærnes.

Ved utgangen av april er det gitt totalt 345 800 kroner i faste bidrag og kollekter mens budsjettet angir et beløp på 322 700 kroner. Resultat ligger dermed 23 100 kroner eller 7,2 % over budsjett. Sammenligner vi med fjoråret, ligger årets givertjeneste 17,1 % over beløpet ved utgangen av april
Dette er et imponerende resultat og fortjener stor takk til den enkelte giver, sier Kjærnes.

Viktig for å opprettholde bemanningen
Han understreker at det både er et viktig og nødvendig resultat dersom menigheten over tid ønsker å opprettholde aktivitetene og bemanningen vi har i dag. Givertjeneste bidrar dessuten til at Frikirkens misjonsengasjement kan holdes på et godt nivå.
Kjærnes har et ønske om en jevn inngang på de faste bidragene.
-Menighetens inntekter og utgifter er ikke i takt med hverandre gjennom året. Utgiftene påløper jevnt og trutt, mens de største inntektsposter kommer først i 4. kvartal. Dersom menighetens medlemmer og støttespillere økonomisk sett har anledning, kan hver enkelt bidra til bedre likviditet i menighets kassen ved å innbetale en større del av sin planlagte givertjeneste allerede i 2. kvartal. Dette mener Kjærnes vil være svært positivt for menighetens likviditet.

Grensen for gavebeløp
som gir rett til fradrag i skattepliktig inntekt for 2017 er hevet til 30.000 kroner pr person. Kirkens bankgiro for deg som vil bli med som fast giver er : 1080.07.18053