Frikirken avlyser gudstjenester og møter

11.mars 2020

OPPDATERT: Moss Frikirke innstiller all virksomhet inntil videre. Det blir dermed ingen gudstjeneste på søndag. Koronaviruset sprer seg i Norge. Frikirken lytter til rådene som myndighetene gir.

Pastor Petter Lande Johansen har sendt ut denne meldingen til menighetens medlemmer i dag, torsdag 12. mars kl. 14.45:

På bakgrunn av myndighetenes pålegg og anbefalinger har lederrådet i Moss Frikirke vedtatt og avlyse alle gudstjenester og møter inntil videre. Avlysningene vil i første omgang gjelde ut mars måned, men kan bli forlenget. Vi vil holde dere orientert på mail og det blir også bli lagt ut informasjon Facebook og menighetens hjemmeside.

Dette gjelder både samlinger for barn og voksne.

Dersom det blir gitt nye direktiver fra myndighetene, vil vi selvsagt informere om dette.